e-Facturatie

eFacturatie: Geen revolutie maar een evolutie

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Highlights

Cases

Nieuwsbrief

Het verwerken en versturen van papieren debiteuren- en crediteurenfacturen is een ondoorzichtig, tijdrovend en inefficiënt proces, met een aanzienlijke (menselijke) foutkans.

Overzicht

Digitalisering van de factuurstromen biedt veel aanknopingspunten om de processen te optimaliseren, foutkansen te minimaliseren en de gegevensuitwisseling adequaat te beveiligen. Digitalisering maakt bovendien het gehele P2P-proces transparant en meetbaar.

Met onze e-facturatiediensten kunnen wij u volledig ontzorgen, in die vaak zo moeizame transitie van papier via hybride systemen naar volledig digitale factuurverwerking. Wij koppelen de boekhoudingen van ketenpartners, zodat zij transparant informatie kunnen uitwisselen. Met andere toonaangevende dienstverleners en overheden stimuleren wij via Simplerinvoicing de verdere ontwikkeling en adoptie van open standaarden, zodat interoperabiliteit tussen verschillende dienstverleners de norm wordt.

Met onze e-facturatiediensten hoeft u niet met een big bang uw traditionele factuuruitwisseling stop te zetten. We helpen u en uw klanten en leveranciers planmatig en gecontroleerd om te schakelen naar elektronisch factureren. U migreert stap voor stap, zodra en wanneer u en uw ketenpartners er klaar voor zijn. Wij verzorgen intussen de volledige opslag en verwerking van de facturen, waardoor u alle denkbare inkomende facturen zorgeloos kunt blijven ontvangen - als e-factuur, via e-mail, webdienst, EDI, fax, PDF of zelfs nog op papier. En: met onze monitoring- en rapportagetools blijft u al die tijd nog beter dan nu in control over al uw bedrijfskritische data.

e-Factureren voor ondernemingen
Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering en door te participeren in de Expertgroep Awareness e-Factureren. ECP-EPN heeft de opdracht aan Factuurwijzer.nl gegeven om, in nauw overleg met de expertgroep Awareness e-factureren, deze publicatie te schrijven.

Lees deze publicatie

Naar begin

073-645 26 00
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Naar begin