Mensen, technologie en processen

De drie basisprincipes van succes.

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Het verbeteren van het beheer van bedrijfsdocumenten, de informatie die ze bevatten en hun waarde voor de organisatie vereist een grondige benadering, niet alleen van de technologie die wordt gebruikt om de informatie te openen en verspreiden, maar ook van de processen die het beheer ervan controleren en de manier waarop werknemers de informatie aanmaken en gebruiken. 

Bij onze aanpak kijken we naar mensen, processen en de technologie binnen een organisatie en zullen we elk punt optimaliseren.

Mensen
Het grootste obstakel bij het maken van verbeteringen of veranderingen aan uw documentprocessen is vaak de weerstand bij werknemers om te werken met nieuwe software, hardware of verwerkingsprocessen. Het doel van Ricoh is het beter begrijpen van de manier waarop uw werknemers werken zodat we ze kunnen ondersteunen om het documentbeheer efficiënter te maken.

Processen
We gaan verder dan de zuivere output en kijken naar het hele documentproces, van input, naar throughput en output – hoe komt informatie het bedrijf binnen, hoe wordt het verspreid in het bedrijf en hoe kunnen werknemers de informatie openen wanneer ze die nodig hebben? Door het vernieuwen van de documentstromen en het verbeteren van de input en registratie, verspreiding en workflow garanderen we dat uw werknemers de juiste informatie op het juiste moment kunnen vinden.

Technologie
We kijken naar alle technologieën in uw organisatie voor informatiebeheer: uw hardware, software en systemen. We volgen de beste praktijken van de sector en met behulp van de expertise van Ricoh implementeren we de technologie die het beste past bij uw bedrijf.

Naar begin