Wat is informatiekapitaal?

De juiste informatie, op het juiste moment.

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Het beheren van de collectieve kennis en ervaring van werknemers is waar het bij informatiekapitaal om draait. Maar hoe kunt u het best de kennis en de ideeën van uw werknemers gebruiken? En hoe beheert u hoe ze informatie creëren en delen met elkaar en het hele bedrijf?

Informatiekapitaal is een belangrijke factor voor economische groei. Het is een kerntaak geworden voor veel bedrijven om ook in de toekomst competitief te blijven. Onderzoek illustreert de alarmerende kosten als dit niet gebeurt:

  • 7,4 verloren uren per week "zoeken maar niet vinden van informatie" en het "herformatteren van data vanuit meerdere bronnen." 1

  • €8.500 per werknemer per jaar op basis van een gemiddeld salaris(IDC) 1

  • IDC voorspelt dat de hoeveelheid digitale informatie tegen 2020 met factor 30 zal zijn toegenomen, terwijl wereldwijd het aantal IT-professionals slechts met een factor 1,4 zal zijn toegenomen 1

Ricoh heeft vijf richtlijnen opgesteld voor CIO's om de informatiestromen van alle bedrijfsdivisies in de toekomst te beheren.  Lees de vijf richtlijnen voor meer informatie. Eén richting voor alle CIO's.

1The Digital Universe Decade – Are You Ready?, Mei 2010, Een IDC iView gesponsord door EMC

Naar begin