Patiëntregistratie & Aanmelding

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Cases

Whitepapers

Inspiratie

 • Bezoek WerkTrends.nl  

  Tips, trends en adviezen
  binnen een wereld waar de
  combinatie van werken en
  leven dagelijks verandert.

Patiëntregistratie en -aanmelding

Meer tijd voor zorg met patiëntenpas
Aanmelding bij het ziekenhuisbezoek en de patiëntenregistratie verloopt sneller dan ooit met de patiëntregistratie en -aanmeldzuil van Ricoh. Dat betekent: geen stress door administratieve rompslomp en geen wachtrijen. De aanmeldzuil maakt een patiëntenpas aan, waardoor alle gegevens meteen voorhanden zijn. Uw medewerkers zijn structureel minder tijd kwijt aan administratieve handelingen en uw patiënten worden sneller geholpen met hun zorgvraag. Met deze oplossing creëert Ricoh de voorwaarde voor een ontspannen en plezierige werksfeer.
Patiënten melden zich bij binnenkomst zelf aan bij de aanmeldzuil. Als ze nog niet in het ZIS zijn geregistreerd, doen ze dat ook zelf met hun paspoort, rijbewijs of ID-kaart. De patiëntenzuil maakt vervolgens een patiëntenpas aan en de patiënt krijgt zijn afspraakgegevens en de actuele wachttijden. Op de polikliniek of de afdelingen melden patiënten zich ook weer zelf aan bij een patiëntenzuil. Ze hoeven niet meer in de wachtrij te staan bij de balies.

Automatisch registreren en aanmelden
Patiënten registreren zich bij de Ricoh patiëntenzuil zelf door hun identiteitsbewijs met chip op de scanner te leggen. De patiëntgegevens, inclusief het BSN en het verzekeringsrecht, worden ingelezen en automatisch geverifieerd met het ZIS en het EPD. Als blijkt dat extra verificatie nodig is, wordt de patiënt alsnog doorverwezen naar de centrale registratiebalie. De patiënt kan op de patiëntenzuil direct zijn gegevens controleren en zonodig corrigeren. Vervolgens maakt de zuil een patiëntenpas aan. Deze bevat een pasfoto waardoor de kans op fraude met de pas wordt verkleind. Verder bevat de pas een barcode en eventueel RFID. RFID maakt het mogelijk patiënten te lokaliseren in het ziekenhuis.

Koppeling met ZIS en EPD
Met de pas kan er steeds direct een koppeling worden gemaakt met het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het afsprakensysteem. Zo krijgen patiënten na hun aanmelding bij de patiëntenzuil automatisch hun afspraakgegevens: de tijd, de locatie waar ze verwacht worden, en de eventuele wachttijd. Op het tijdstip dat ze verwacht worden, melden patiënten zich opnieuw met hun pas bij een patiëntenzuil op de betreffende locatie in het ziekenhuis.

Met de Ricoh patiëntenpas kunnen ziekenhuismedewerkers direct patiëntgegevens opnemen in digitale formulieren, gegevens uit het ZIS ophalen, stickers printen voor verwijs- of aanvraagformulieren, en bijvoorbeeld ook de barcode afdrukken op de polsbandjes voor de patiënt. Dit betekent een aanzienlijke verlichting van de administratieve werkdruk voor uw medewerkers.

Voordelen
De vele voordelen van de patiëntenregistratie en –aanmeldzuil:

 • Geen wachtrijen bij de balies

 • Directe integratie met ZIS, EPD en afsprakensysteem

 • Patiëntpassen goedkoper dan ponsplaatjes

 • Patiëntpassen minder fraudegevoelig door foto 

 • Patiënt krijgt automatisch informatie over wachttijden

 • Patiënten eventueel te volgen via RFID

 • Via patiëntenpas krijgen formulieren automatisch juiste patiënteninformatie

 • Afname administratieve belasting

 • Meer tijd voor de zorg en service

Snel, foutloos en efficiënt
In het tijdperk van digitalisering volstaan ponsplaatjes niet meer. Met de nieuwe Ricoh patiëntenpas is het veel eenvoudiger om alle aanwezige patiënteninformatie snel en foutloos samen te brengen en te delen. Hierdoor verlopen alle ziekenhuisprocessen veel sneller en efficiënter. En de efficiency begint met de registratie door de patiënt zelf via de Ricoh patiëntregistratiezuilen bij de centrale balie en op de afdelingen en poli’s.

Meer diensten van Ricoh voor de gezondheidszorg:

Naar begin