Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid bij het gebruik van onze producten

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Kijk ook

Ricoh is partner van MVO Nederland

Partnerschap MVO Nederland

Ricoh is partner van MVO Nederland's selectief maar snel groeiend netwerk van duurzame bedrijven.

  • Wat we doen

    Office building and sun.

    Wat we doen, waar we in geloven, onze successen, waar u ons kunt vinden.

Onze producten voldoen aan de hoge (inter)nationale standaarden voor gezondheid en veiligheid in onze markt.

Hier vindt u de wettelijke eisen en andere milieu-informatie voor optimaal gebruik van uw product en inzicht in onze betrokkenheid bij het milieu.

Naar begin

Naar begin

Milieulabels

Met het voldoen aan vooraanstaande (inter)nationale milieukeurmerken voor electrische en electronische apparaten willen wij u aantonen dat een product heeft dat voorzover mogelijk rekening houdt met het milieu.

Milieulabels

Naar begin

Naar begin

Veiligheidsinformatiebladen (MSDS)

Veiligheidsinformatiebladen geven u uitgebreide informatie over de gezondheids- en veiligheidsapsecten van het gebruik en de verwijdering van onze apparatuur.

In de MSDS-database vindt u artikelen over het product dat u gebruikt.

Naar begin

Naar begin

Veelgestelde vragen over REACH

Waar kan ik algemene informatie over REACH vinden?
REACH is de EU-regelgeving voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Meer informatie over REACH vindt u op onze internationale website. 

Lees meer over REACH.

Hoe krijgt Ricoh informatie over de naleving van regelgeving ten aanzien van gevaarlijke stoffen?
Wij verzamelen informatie van onze leveranciers om de vereiste basisinformatie samen te kunnen stellen en te kunnen verspreiden. Daarvoor nemen wij wereldwijd deel aan branchegroepen die ons met onze leveranciers samenbrengen. Wij bevorderen de samenwerking tussen alle belanghebbenden in de branche. Daarnaast breiden we ons interne systeem uit ten behoeve van een volledig beheer van chemische stoffen en de bijbehorende informatie.

Kan ik zoeken naar informatie over SVHC in het product dat ik gebruik?
Als uw product SVHC bevat, kunt u dat terugvinden via de onderstaande links: 

Hoe informeert Ricoh klanten over wijzigingen in de gebruikte stoffen voor een product?
Wij verschaffen informatie over producten in ons managementsysteem voor chemische stoffen. De verstrekte informatie is altijd actueel.  

Is Ricoh van plan om het gebruik gevaarlijke stoffen die het nu nog toepast te staken of te vervangen door alternatieve (veiligere) stoffen die het milieu minder belasten?
De REACH-verordening legt ons momenteel geen nieuwe beperkingen op voor het gebruik van gevaarlijke stoffen en bedrijven hoeven geen plannen in te dienen voor vervanging van gevaarlijke stoffen. Pas wanneer een gevaarlijke stof op de lijst wordt geplaatst met stoffen die aan autorisatie onderworpen zijn (bijlage XIV van de REACH-verordening), worden deze verplichtingen opgelegd. Momenteel is deze lijst leeg.  Volgens ons beleid toetsen wij het gebruik van chemische stoffen regelmatig aan wetenschappelijke ontwikkelingen.

Kan Ricoh mij informatie geven over de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in producten?
Volgens de REACH-verordening is het meten van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in een afzonderlijk product niet verplicht. Wij geven die informatie daarom niet.

Naar begin

Naar begin

WEEE-informatie voor recyclingbedrijven

In overeenstemming met de WEEE-richtlijn kunt u informatie vinden in onze WEEE Recyclinginformatiedatabase. Daar vindt u ook informatie en antwoorden op vragen over het demonteren van onze producten.

Voor toegang tot de database met WEEE Recyclinginformatie moet u een gebruikersaccount aanmaken of inloggen.

Naar begin

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

In de EU richtlijnen voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) liggen zes gevaarlijke stoffen vast die niet mogen voorkomen in producten die op de markt gebracht worden. Gezondheid en veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom hebben wij bovenop de zes stoffen uit de RoHS-richtlijnen nog zes gevaarlijke stoffen verbannen.

Naar begin