Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De toekomst begint vandaag.

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze rol in de wereld en leggen onszelf hoge normen op als het gaat om goed wereldburgerschap. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk uitgangspunt voor hoe wij ons werk doen. In samenwerking met onze partners en leveranciers zetten wij ons in om de aan de hoogste standaarden van wereldburgerschap te voldoen.

Toonaangevend

De basis van onze duurzaamheidsstrategie wordt gevormd door de bijzonder visie die de oprichter van ons bedrijf, Kiyoshi Ichimura, 70 jaar geleden ontwikkelde. De tweeledige intentie om "te vernieuwen voor onze klanten en te streven naar een duurzame bedrijfsvoering voor elk leven dat wij beroeren" is tot op de dag van vandaag voelbaar in onze organisatie. Wij zorgen voor een goede balans tussen onze economische, maatschappelijke en ecologische doelstellingen. Zo creëren wij een organisatie die klantgericht, vernieuwend en winstgevend is, nu en in de toekomst.


Naar begin

Niet zomaar duurzaam

Duurzaamheid is voor ons meer dan het reduceren van onze impact op het milieu. Duurzaamheid is voor ons het ontwikkelen van een bedrijfsmodel dat nu en in de toekomst waardevol is voor alle belanghebbenden. In dat kader zoeken wij altijd de balans tussen de behoeften van de verschillende groepen belanghebbenden. Wij ontwikkelen betrouwbare, vernieuwende producten en diensten voor onze klanten, die winst genereren voor onze aandeelhouders. Het behoud van de hulpbronnen van onze wereld staat daarbij voorop. Dit alles stelt ons in staat onze medewerkers zekerheid te bieden.

Naar begin

De weg naar de toekomst

Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op "de drie P's": People, Planet, Profit. Wij hebben economische, maatschappelijke en ecologische doelstellingen en meten onze resultaten op die vlakken. Daardoor kunnen wij onze organisatie in stand houden en verbeteren.

3PS image

Naar begin