Onze medewerkers

Maatschappelijke betrokkenheid begint van binnenuit.

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Kijk ook

Ricoh is partner van MVO Nederland

Partnerschap MVO Nederland

Ricoh is partner van MVO Nederland's selectief maar snel groeiend netwerk van duurzame bedrijven.

  • Milieu

    Green leaf.

    Het behoud van het milieu heeft een belangrijke plaats in onze bedrijfsstrategie.

Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op de drie P's: People, Planet en Profit. Vanzelfsprekend spelen onze medewerkers hier een belangrijke rol in, zeker als het gaat om 'People'. Wij geven hen daarom de mogelijkheden om hun competenties en talenten verder te ontwikkelen en nieuwe aan te leren. Ricoh ontving in 2016 wederom de Top Employers Nederland Award van het CRF Institute, is erkend leerbedrijf (SBB) voor MBO-studenten in de praktijk en ontving in februari 2015 de certificering voor trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Ons grootste kapitaal

Wij willen onze medewerkers een omgeving bieden waarin zij zich uitgedaagd voelen, geïnspireerd worden, goed kunnen presteren en zich kunnen ontplooien. Daarvoor bieden wij hen een cultuur waarin ontwikkeling, diversiteit en respect vanzelfsprekend zijn en er open van gedachten gewisseld kan worden.


Naar begin

Open dialoog als beleid

De meningen van onze medewerkers zijn belangrijke input voor onze managementstrategie en ons beleid. Daarom stimuleren wij de open dialoog. Dit doen we onder andere door iedere maand een  informele lunch te organiseren waar zowel directieleden als medewerkers aanschuiven en ieder kwartaal met een ‘Townhall Meeting’. Ook hebben we een sociaal intranet waar ruimte is voor vragen en feedback. Onze Ondernemingsraad gaat de dialoog aan via het een medewerkersforum; het ORakel. Wereldwijd wordt eens per twee jaar een medewerkersbetrokkenheid onderzoek gedaan. Vragen om feedback betekent ook dat je daar iets mee moet doen als organisatie. 


Naar begin

Het belang van de gemeenschap

Wij willen bijdragen aan zowel de internationale samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Ricoh biedt ruim baan aan collega’s om, deels onder werktijd, maatschappelijk actief te zijn. In 2014 was meer dan 17 procent van onze medewerkers actief betrokken bij het maatschappelijke programma van Ricoh.


Naar begin