Ons beleid

Een cultuur van waarden en van groei.

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Kijk ook

  • Wat we doen

    Office building and sun.

    Wat we doen, waar we in geloven, onze successen, waar u ons kunt vinden.

Onze MVO-filosofie heeft een centrale plaats in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij zoeken altijd naar verbetering en vernieuwing. Zo waarborgen wij een duurzame bedrijfsvoering.

Wat respect voor ons betekent.

In ons MVO-beleid onderscheiden wij vier "pijlers": integriteit bij bedrijfsactiviteiten, harmonie met het milieu, harmonie met de maatschappij én respect voor mensen. In het kader van deze laatste pijler hebben wij een bedrijfscultuur opgebouwd waarin kennisdeling, diversiteit en emancipatie gestimuleerd worden. Ons MVO-beleid is een doorvertaling van het beleid van de Ricoh Group dat is weergegeven in de Ricoh Group CSR Charter.

Naar begin

Het 'Global Compact' van de Verenigde Naties

De VN hebben tien principes  op gebied van mensenrechten, arbeid, omgeving en integriteit vastgelegd in het zogenaamde 'Global Compact'. Ricoh Company Ltd tekende het Global Compact in 2002 en nam de principes op in de MVO-beleidsnotitie om naleving ervan te waarborgen.

Naar begin

Waar wij voor staan

Wij hebben gedragsregels vastgelegd voor onze bestuurders en medewerkers. Lees wat dit betekent voor onze manier van zaken doen.

Bekijk de specifieke gedragsregels voor Europa, Midden-Oosten, Afrika.

Naar begin

Onze leveranciers zijn onze partners

Lees welke eisen wij aan onze leveranciers stellen.

Naar begin