Sociaal Ondernemen, Social Return

Ricoh en duurzaam ondernemen

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Kijk ook

‘Love your neighbour, love your country, love your work’: op deze waarden heeft de Japanse oprichter van Ricoh, Kiyoshi Ichimura, in 1936 zijn managementfilosofie gebaseerd. Door de jaren heen zijn deze beginselen diep verankerd binnen onze organisatie.

Wij zien bedrijven en bedrijvigheid als motor voor het realiseren van een positieve wereldwijde duurzame ontwikkeling. Deze betrokkenheid zit in ons DNA. We willen waarde creëren voor mens, maatschappij en milieu vanuit onze brede blik op ondernemerschap. 

Voor Ricoh is leidend principe: verantwoordelijkheid nemen. Samen met onze gebruikers en klanten zorgen we voor duurzame ontwikkeling. We brengen de milieueffecten van onze producten, diensten en werkprocessen in de gehele supply chain voortdurend in kaart. Waar mogelijk neutraliseren we de gevolgen, binnen de verhouding tot onze afnemers nemen we daarin het initiatief.

Duurzaamheid komt ook naar voren in onze manier van samenwerken. Internationaal worden daarbij de volgende kernwaarden gehanteerd: Ethics & Integrity, Customer Centric, Teamwork, Winning Spirit en Innovation. Elke dag bouwen we verder aan duurzaam ondernemen, met een integrale aanpak waarin de volgende pijlers met elkaar verbonden zijn:
  • Integriteit in bedrijfsvoering
  • Respect voor mensen
  • Harmonie met het milieu
  • Harmonie met de maatschappij
We hebben speciale aandacht voor het principe 'respect voor mensen' en dragen actief bij om zoveel mogelijk mensen toe te laten treden tot de arbeidsmarkt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt Ricoh graag. In de praktijk betekent dit voor Ricoh onder andere dat wij een op competenties gericht aanname- en doorstroombeleid hebben en werken volgens de sollicitatiecode van het NVP. Deze code houdt in dat elke sollicitant een eerlijke kans op een aanstelling heeft, waarbij als uitgangspunt geldt, ‘gelijke kansen bij gelijke geschiktheid’. In het kader van Sociaal Ondernemen c.q. Social Return werkt Ricoh nauw en intensief samen met haar klanten, verschillende arbeidsbemiddelaars, partners en leveranciers en biedt daarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige werkplek.

Ricoh mede-initiator ICT Arbeidsmarkt akkoord ‘s-Hertogenbosch
Vanuit het geloof in ketenverantwoordelijkheid is Ricoh een van de initiatiefnemers van het ICT arbeidsmarkt akkoord ‘s-Hertogenbosch, wat zes IT-bedrijven op 25 maart 2015 samen met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en het UWV ondertekenden. Ook dit initiatief is erop gericht mensen met een speciaal talent passend en uitdagend werk te bieden.  Voor meer informatie verwijzen wij naar deze website.

Naar begin