Vergeten archieven in de zorg brengen start van EPD in gevaar

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Vergeten archieven in de zorg brengen start van EPD in gevaar

Financieel Dagblad, 31 mei 2008 (Paul Nanninga) - Kilometerslange papieren dossiers die ziekenhuizen nog altijd in hun archieven bewaren, kunnen de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) flink bemoeilijken. In veel van de honderd ziekenhuizen die Nederland telt, is nog maar een deel van de oude patiëntendossiers gedigitaliseerd. Zodra het EPD echter van kracht wordt, zullen alle dossiers moeten worden overgezet.

Ziekenhuizen maken nog niet veel vaart met het overzetten van het archief. Maar zonder historische gegevens van patiënten is een EPD niet het sterke instrument dat het moet zijn. Dat ziekenhuizen de digitalisering voor zich uit schuiven, is op zich te begrijpen. Er is nog geen duidelijke startdatum voor een landelijk universeel EPD.

 

Het digitaliseren van het archief is bovendien kostbaar en tijdrovend. Zorginstellingen zijn verplicht om medische dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren. Zelfs het kleinste ziekenhuis heeft kilometers aan dossiers liggen. Afgezien van het gebruik van kostbare ruimte, is een fysiek dossier ook uit efficiency en medisch oogpunt niet meer wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan het sneller kunnen schakelen bij spoedgevallen.

 

Artsen redeneren echter dat de medische informatie niet van het ziekenhuis is, maar van de medisch specialisten. Zie hen maar eens zover te krijgen dat ze al die content uit handen geven. Veel specialisten hebben een voorkeur voor een tastbaar, papieren dossier boven ongrijpbare informatie op een beeldscherm.

 

Medische dossiers

Papier of pc?

  • Zorginstellingen zijn verplicht om dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren
  • Zelfs een klein ziekenhuis heeft kilometers aan dossiers
  • Het opslaan hiervan vergt kostbare ruimte
  • De oplossing is digitalisering
  • Maar veel artsen prefereren papieren dossiers

De ziekenhuizen die toch hun archieven aan de pc toevertrouwen, doen dat vaak uit andere overwegingen. Zij fuseren, verhuizen of gaan herinrichten, waardoor opeens bet archief een sta in de weg blijkt. Maar een digitale schoonmaak is niet hetzelfde als een verantwoorde organisatorische operatie. Het overzetten van een papieren archief naar digitale dossiers vraagt een gedegen aanpak. Alleen al de vraag welke informatie op welke manier moet worden overgezet, vraagt om een overwogen antwoord.

 

Als ziekenhuizen hun archieven niet snel en verantwoord overzetten, dreigt het EPD niet van de grond te komen. De dossiers zijn incompleet en relevante informatie is onvoldoende beschikbaar. Daardoor is de kwaliteit van de zorg in het geding en blijven beoogde voordelen achterwege. Op beleidsniveau is de invoering van het EPD al bijna in kannen en kruiken. Maar als de ziekenhuizen niet snel inzien wat hen boven het hoofd hangt, kunnen er barsten komen in deze kruiken.

 

Paul Nanninga is salesdirector van Ricoh Nederland.

Naar begin