Ricoh publiceert Duurzaamheidsverslag 2007-2008

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh publiceert Duurzaamheidsverslag 2007-2008

’s-Hertogenbosch, 2 september 2008 – Ricoh heeft zojuist haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd over het afgelopen financiële boekjaar. Dit loopt van april 2007 tot en met maart 2008. Duurzaamheid, milieubewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen steeds vaker hun eigen jaarverslag. Zo ook  bij Ricoh, de onderneming publiceert haar duurzaamheidsverslag voor de vierde keer.

Duurzaamheid zit bij Ricoh al van oudsher in de genen. Wel is het accent is in de loop der jaren verlegd van ‘vrijblijvende’ betrokkenheid naar een geïntegreerd MVO beleid, waarmee de organisatie haar verantwoordelijkheden op alle gebieden duidelijk neemt. Het duurzaamheidsverslag geeft hier inzicht in.

Anno 2008 is het beleid van Ricoh erop gericht om de verhouding People, Planet & Profit in 2050 volledig in balans te hebben. Een duidelijke richting is onontbeerlijk bij het bereiken van de juiste bestemming. Het Ricoh Group Handvest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de navigatie tijdens deze reis. Centraal in het duurzaamheidsverslag staan de vier pijlers van dit handvest: integriteit in corporate activiteiten, respect  voor mensen en harmonie met milieu en maatschappij.

Ricoh nodigt u uit om het verslag te lezen!

Naar begin