Dubbel printen als duurzame kostenbesparing geen standaard in Europa

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Dubbel printen als duurzame kostenbesparing geen standaard in Europa

Ook milieudebat in Kopenhagen geeft vooralsnog geen aanleiding voor Europese ondernemers om beleid voor duurzaam documentbeheer in te zetten

Londen/’s-Hertogenbosch, 30 november 2009 – Ricoh Europe, leverancier van producten en diensten op het gebied van documentenstromen binnen organisaties, heeft het marktonderzoeksbureau Coleman Parkes Research onderzoek laten uitvoeren naar het belang dat Europese ondernemingen hechten aan duurzaamheid en documentbeheer. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven zich nog lang niet voldoende bewust zijn van zowel milieu- als kostenbesparende mogelijkheden van documentmanagementbeleid. De mogelijkheden om door middel van documentbeheer de efficiëntie, productiviteit en veiligheid te verhogen en de milieubelasting te verminderen, worden door Europese bedrijven niet voldoende erkend. Structurele gebruiksrapportages om besparingen in kaart te brengen, zijn eenvoudig in te voeren, maar ontbreken veelal.
 
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de Europese ondernemingen geen milieudoelstellingen, specifiek voor documentbeheer heeft. En dat ze de milieuaspecten zoals aanzienlijke energiebesparing en recyclingmogelijkheden, nauwelijks controleert. Hoewel 67% van de onderzochte bedrijven kostentargets vaststelt voor documentbeheer, stelt minder dan de helft (41%) hiervoor milieutargets vast. Slechts 18% van de onderzochte Europese bedrijven heeft bijvoorbeeld door de gehele onderneming een dubbelzijdig printbeleid geïntroduceerd. Ondanks het recente klimaattopoverleg in Kopenhagen, blijken Europese werkgevers de positieve bijdrage van besparingsstrategieën op de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie nog steeds te onderschatten.
 
De belangrijkste resultaten van onderzoek van Coleman Parkes Research zijn:

  • Slechts 18% van de organisaties heeft een bedrijfsbreed dubbelzijdig printbeleid doorgevoerd;
  • Bijna de helft (47%) van de Europese bedrijfsleiders is niet op de hoogte van het recyclingbeleid van hun onderneming. Wat betreft tonerrecyclingbeleid is dit 40%;
  • Werknemers tonen matige interesse in duurzaam papiergebruik bij het printen; zij kregen van hun werkgevers gemiddeld een 5,5 op een schaal van 10 (heel erg betrokken) tot 1 (geen interesse). Daarbij gaf 32% van bedrijfsleiders aan dat werknemers zelf bepalen of ze dubbelzijdig printen.

Bij het vergelijken van activiteiten door heel Europa, zijn er aanzienlijke verschillen tussen landen wat betreft het toepassen van duurzaam documentbeheer. Door het toekennen van een waarde aan milieuaspecten van documentbeheer zoals recycling, stellen van targets, controle, recycling door en houding van werknemers – is het mogelijk een Europese ranglijst op te stellen voor landen met de meest duurzame documentbeheerpraktijken. Frankrijk is het meest vooruitstrevende land in Europa, terwijl het Verenigd Koninkrijk & Ierland de hekkensluiters zijn. In de Ricoh Documentbeheerindex, leidt dit tot de volgende rangschikking:
1. Frankrijk
2. Italië
3. Duitsland
4. Nederland
5. België
6. Spanje
7. Verenigd Koninkrijk
 
Tom Wagland, Environmental Management Group, Ricoh Europe: “Duurzaamheid is een belangrijk vast punt op de zakelijke agenda, maar toch blijft er een gebrek aan besef van de rol die documentmanagement kan spelen in het stimuleren van zowel milieu- als bedrijfsefficiency. Bedrijven kunnen een aantal eenvoudige stappen nemen om de manier waarop zij hun documentstromen beheren te verbeteren. De klimaattop in Kopenhagen is geen politieke kwestie alleen, het is een zaak die alle bedrijven aangaat. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, en dit kan door meer aandacht te schenken aan duurzaam documentbeheer. ”

Naar begin