Onvoldoende documentbeveiliging bij Europese banken

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Onvoldoende documentbeveiliging bij Europese banken

Londen, 15 maart 2010 – Uit een nieuw onderzoek van Ricoh is gebleken dat bedrijven in de financiële sector in Europa hun vertrouwelijke gegevens onbedoeld aan risico’s blootstellen. Het belangrijkste probleem is het ontbreken van een centrale strategie voor documentbeheer.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijfsleiders in de professionele dienstverlening, publieke dienstverlening, telecommunicatie, nutsvoorzieningen en media. De resultaten laten zien dat de financiële industrie de sector is waar het niet vanzelfsprekend is voor een bedrijf om een beleid te voeren dat het afdrukken van klantgegevens beperkt; slechts 46% zegt een officieel beleid te hebben geïmplementeerd. Slechts 33% van de organisaties uit de publieke sector heeft een volledig geïmplementeerde strategie voor documentbeveiliging. Dit is 43% in de professionele dienstverlening en 48% in telecommunicatie/nutsvoorzieningen/media. Over het geheel genomen tonen de resultaten aan dat zelfs de meest georganiseerde industrieën meer zouden kunnen doen om hun vertrouwelijke gegevens te beschermen en hun documenten effectiever te beheren.

Zoals te verwachten valt, heeft het merendeel van de Europese bedrijfsleiders wel een goed inzicht in de behoefte aan documentbeveiliging en bijna de helft van de respondenten (49%) is even bezorgd om de risico’s van digitale en afgedrukte informatie. Ondanks deze kennis, blijft het slechts een minderheid die proactief een beleid voert om hun vertrouwelijke informatie te beschermen.

Het gebrek aan veiligheidsmaatregelen kan toegeschreven worden aan een gedecentraliseerd documentbeheer, waarbij er geen enkele verantwoordelijke persoon is. In veel gevallen wordt documentbeheer door meerdere personen door het bedrijf heen uitgevoerd of komt de verantwoordelijkheid neer op afdelingshoofden of individuele werknemers. Dubbel werk en inefficiëntie zijn gevolgen van deze decentrale aanpak, die ook een nasleep op productiviteit en duurzaamheid heeft.

Ian Winham, Executive Vice President & Chief Financial Officer van Ricoh Europe, zegt: “Tegenwoordig hebben Europese bedrijven te maken met meer en meer risico’s door een toenemend aantal reglementen en druk van klanten, door toegenomen digitalisering, om verantwoord op te treden. De meest effectieve manier om de uitdagingen aan te gaan en return on investment te verkrijgen, is ervoor zorgen dat zakelijk documenten beschouwd worden als een integraal onderdeel van het algehele informatiebeheer en beveiligingsstrategie van een organisatie. Door een centraal en strategisch beleid voor documentbeheer te implementeren, dat duidelijk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de documentstroom aantoont, beperken bedrijven het risico dat vertrouwelijke gegevens in de verkeerde handen terechtkomen en worden kostenbesparing en procesefficiency door het hele bedrijf gestimuleerd.”

Om het white paper te downloaden en meer te lezen over de uitkomst van het onderzoek, ga naar www.ricoh.nl/research.

Naar begin