Specialisten korten levert weinig op

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Specialisten korten levert weinig op

Ingezonden stuk in het Financieele Dagblad dat wijst op de potentie van de verbetering van bedrijfsprocessen om ingrijpende bezuinigingen in zorginstellingen te voorkomen.

Naar begin