Ricoh kiest definitief voor Paleiskwartier ’s-Hertogenbosch

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh kiest definitief voor Paleiskwartier ’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch, 12 oktober 2010 - Ricoh, leverancier van producten en diensten op het gebied van IT- en documentmanagement oplossingen, heeft voor de vestiging van het Nederlandse hoofdkantoor definitief gekozen voor het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch. Op 14 oktober a.s. wordt het officiële contract tussen Ricoh Nederland BV en BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier ondertekend. De bouw van het nieuwe, door de vermaarde Amsterdamse architectuurstudio Herman Hertzberger HH ontworpen kantoorpand Belvédère, start begin 2011. De verhuizing van de medewerkers staat gepland voorjaar 2013.

Om het niveau van dienstverlening aan de klant nu en in de toekomst optimaal te houden, heeft het bestuur van de onderneming tot deze locatie besloten. Daarnaast zijn de relaties met zowel stad, regio als provincie van oudsher uitstekend. Maar ook de ‘groene kwaliteiten’ van het gebouw alsmede de ligging en bereikbaarheid, waren sterke argumenten. Dat geldt ook voor de uitstraling van het twaalf verdiepingen tellende Belvédère; het is een innovatief gebouw in een eigentijdse setting die beiden goed bij Ricoh passen. Tenslotte speelde mee dat door de gemeente ’s-Hertogenbosch in de stad in het algemeen en in het Paleiskwartier in het bijzonder een voor ondernemingen zeer prettige en stimulerende sfeer is gecreëerd.
 
De definitieve keuze voor het Paleiskwartier is dan ook goed nieuws voor alle betrokkenen en stakeholders. Niet in de laatste plaats voor de 770 vaste werkplekken van het huidige hoofdkantoor. In totaal werken er ca. 1.500 medewerkers bij Ricoh in Nederland waarvan velen regelmatig voor hun werk op faciliteiten van het hoofdkantoor terugvallen. Dankzij een totaal nieuw werkconcept worden de flexibele ruimtes in de nieuwe vestiging optimaal benut. Het nieuwe, zeer transparant ontworpen Belvédère biedt talrijke mogelijkheden om het concept van het Nieuwe Werken (zeer kort samengevat als ‘plaatsonafhankelijk werken’) waarin Ricoh thans al klanten begeleidt, toe te passen en verder te ontwikkelen.
 
De concepten van architect en de ambities van de a.s. bewoner ontmoeten elkaar in Belvédère. Ir. Patrick Fransen van architectuurstudio HH: “Het op een natuurlijke wijze tot stand brengen van contact tussen de medewerkers onderling en tussen RICOH en haar bezoekers is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het kunnen delen van kennis en het inspireren van collega’s is een van onze speerpunten in kantoorontwerpen.”
 
Voor ’s-Hertogenbosch is de keuze van Ricoh voor het Paleiskwartier een welkome bevestiging dat de jarenlange inspanningen om een positief ondernemersklimaat te scheppen, vrucht afwerpen. Waar grote internationale ondernemingen in het verleden nogal eens kozen voor vestiging in de Randstad en Brabant de rug toekeerden, laat Ricoh zien dat het er alle vertrouwen in heeft dat ’s-Hertogenbosch de spil blijft om haar over het hele land verspreide klanten te bedienen.
 
De keuze van Ricoh vindt plaats tegen de achtergrond van groeiende belangstelling voor kantoor- en vergaderruimten in de regio. Daarbij geldt verminderde verkeersdruk als argument, maar ook flexibiliteit, uitbreidingscapaciteit en het imago van ‘s Hertogenbosch. Het Paleiskwartier is het ultieme voorbeeld van een wijk waar onderwijs, bedrijfsleven, de dienstensector en woonfuncties gecombineerd worden. Een klimaat dat door het bedrijfsleven steeds meer wordt gewaardeerd.

Naar begin