Golf Team Holland en Ricoh verlengen partnership

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Golf Team Holland en Ricoh verlengen partnership

's-Hertogenbosch, 22 december 2010, - Ricoh, leverancier van IT en documentmanagement oplossingen, heeft het contract met Golf Team Holland voor een jaar verlengd. De samenwerking was zeer succesvol, kwam tegemoet aan de marketingdoelstellingen en de ondersteuning past perfect bij de rol die Ricoh graag wil vervullen in zowel de top- als de breedtesport. Met de verlenging van de verbintenis draagt Ricoh bij aan de ontwikkeling en de begeleiding van getalenteerde en startende golfprofessionals aan het begin van hun golfcarrière.

De support voor deze veelbelovende, jonge topsporters sluit naadloos aan op de Ricoh-filosofie: een sterk geloof in ondernemerschap, ambitie en snelheid. Waarden die voor iedere individuele topsporter in het algemeen gelden en voor golfers in het bijzonder. Ricoh is er van overtuigd dat successen zowel in het bedrijfsleven als in de topsport, alleen vanuit een stevig fundament kunnen worden gerealiseerd. Vanuit deze gedachte ondersteunt Ricoh al jaren vele sportdisciplines, waar onder de internationale golfsport. Ricoh's betrokkenheid komt al enige jaren tot uiting als sponsor van de Nederlandse Golf Federatie en Golf Team Holland.

Over Golf Team Holland
Golf Team Holland ondersteunt en adviseert startende golfprofessionals aan het begin van hun professionele sportcarrière. Een initiatief dat jong talent wil faciliteren om door te stoten naar de nationale en internationale top. Veel getalenteerde golfers vallen bij de overstap van amateur naar professional namelijk in het spreekwoordelijke ‘gat’. De ervaring leert dat deze veelbelovende groep zowel op sportief, financieel als managementgebied behoefte heeft aan professionele ondersteuning. Golf Team Holland wil deze ambitieuze groep golfprofessionals de ondersteuning bieden die zij op op dat momen nodig hebben. De organisatie houdt zich bezig met de totale begeleiding van de spelers, de financiën en de contacten met sponsors en anderen. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) wil de ontwikkeling van jong golftalent in Nederland stimuleren. Met haar betrokkenheid bij Golf Team Holland geeft zij hieraan concreet invulling. In het seizoen 2010 maken de volgende golfers deel uit van Golf Team Holland: Wil Besseling, Christel Boeljon, Marjet van der Graaff, Richard Kind, Dewi Claire Schreefel, Tim Sluiter, Jurrian van der Vaart, Floris de Vries enInder van Weerelt.

Naar begin