Onderzoek op Zorg&ICT: Digitalisering nog in kinderschoenen bij meerderheid zorginstellingen

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Onderzoek op Zorg&ICT: Digitalisering nog in kinderschoenen bij meerderheid zorginstellingen

’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011 – Uit onderzoek onder bezoekers van de beurs Zorg&ICT, die van 16 tot en met 18 maart plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht, blijkt dat 46% van de ondervraagden aangeeft dat de digitalisering van documenten in hun organisatie nog in de kinderschoenen staat. Een kwart van de ondervraagden antwoordt dat er nog geen sprake is van een papierloze organisatie, maar dat steeds meer documenten digitaal beschikbaar worden gemaakt. Uit de enquête blijkt ook dat 30% van de zorginstellingen serieus werk maakt van het digitaliseren van informatie, deze instellingen verwerken alle binnenkomende papieren documenten binnen enkele dagen tot digitale bestanden. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Ricoh, leverancier van IT- en documentmanagement oplossingen.

Bij aanschaf van nieuw ICT product is groen label bepalend.


Hoewel bij een groot aantal zorginstellingen digitale documenten nog geen gemeengoed zijn, erkent men wel het milieubelang hiervan. Op de vraag welke aanpassing binnen de organisatie goed zou zijn voor het milieu, kiest 86% van de geënquêteerden voor papierloze oplossingen zoals digitaal factureren. De geënquêteerden werden tevens gevraagd naar hun voorkeur voor ICT-producten met een ‘groen’ predicaat. Als de organisatie een nieuw ICT-product aanschaft, vindt 42% van de ondervraagden dat deze een groen label moet hebben. Ruim een derde (34%) vindt dit belangrijk, echter alleen bij een min of meer gelijke prijs als vergelijkbare producten die geen groen keurmerk hebben. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat ‘groene labels’ geen bepalende factor moeten zijn in de keuze van ICT-producten.


Een groeiend aantal zorginstellingen zien het belang van digitale documentoplossingen en mogelijkheden om zowel specialisten als cliënten beter te informeren. Bij steeds meer ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld patiëntregistratie via touch-screen zuilen mogelijk of worden patiënten over hun afspraak en wachttijden geïnformeerd via digitale borden, geïnspireerd op de informatieborden op Schiphol. Op de vraag of patiënten gebaad zijn met informatie over hun afspraak en wachttijden via digitale borden, is 84% van de respondenten uit het onderzoek op Zorg&ICT van mening dat dit een ideale oplossing zou zijn, juist omdat patiënten in geval van uitloop van de afspraak direct op de hoogte worden gesteld. Van de ondervraagden geeft slechts 16% aan dat digitale informatieborden geen succes zouden zijn, enkelen geven als reden dat de patiënt hier bijvoorbeeld nerveus van kan worden.


Pieter Rahusen, Market Development Manager Healthcare bij Ricoh: “Veel zorginstellingen maken tegenwoordig de overstap naar een meer gestroomlijnde organisatie waarbij aan de ene kant de patiënt centraal staat, en aan de andere kant bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Het digitaal beschikbaar maken van documenten is een van die oplossingen die kosten bespaart, want het personeel is minder tijd bezig met informatie verwerken. De informatie is bovendien met een druk op de knop beschikbaar overal waar patiënten en zorgverleners samenkomen, waardoor de zorg voor patiënten verbetert. Uit het onderzoek blijkt dat zorginstellingen de waarde inzien van vernieuwingen zoals digitalisering van documenten en het aanbieden van digitale informatieborden. Ricoh zet binnen de zorg in op Managed Document Services, wat inhoudt dat organisaties compleet ontzorgd worden om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar te kunnen laten zijn. Procesoptimalisatie en de zorg efficiënter maken zijn daarbij uitgangspunten, waarvan digitale patiëntenregistratie en -logistiek mooie voorbeelden zijn.”


Het onderzoek werd uitgevoerd onder 50 bezoekers van de beurs Zorg en ICT 2011. De ondervraagden zijn voornamelijk werkzaam bij middelgrote en grote zorginstellingen van meer dan 500 werknemers, en zijn direct of indirect betrokken bij het ICT-beslissingsproces.

Naar begin