Update naar aanleiding van aardbeving en tsunami in Noord-Oost Japan

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Update naar aanleiding van aardbeving en tsunami in Noord-Oost Japan

’s-Hertogenbosch, 24 maart 2011 – De Europese activiteiten van Ricoh functioneren als gevolg van de aardbeving en tsunami in Noord-Oost Japan zoals gewoonlijk. Vanuit ons Europese distributiecentrum in Bergen op Zoom kunnen we aan onze klant en dealer verzoeken uit Europa blijven voldoen. Vanzelfsprekend worden de directe en indirecte gevolgen voor onze klanten en leveranciers als gevolg van de ramp in Japan de komende tijd continu gevolgd, en proberen we eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken.

Ricoh blijft samen met collega’s in zowel de getroffen regio als de rest van het land samenwerken om ervoor te zorgen dat alle steun die nodig is geboden kan worden. Waar mogelijk levert Ricoh een bijdrage aan een snel herstel. 
Met het oog op de gebeurtenissen bij de getroffen kerncentrales in Japan, houdt Ricoh’s senior medical officer de stralingseffecten en alle informatie daarover zorgvuldig in de gaten, en ziet erop toe dat waar nodig passende maatregelen getroffen worden. Dit om de veiligheid van onze medewerkers te blijven waarborgen.

In het oosten van Japan, waar een aantal van onze activiteiten tijdelijk zijn opgeschort, ligt onze focus bij het nauwkeurig beoordelen van de schade en zo spoedig mogelijk starten met het herstel.

Ricoh blijft de locale hulpverlening actief steunen met een bedrijfsdonatie van 200 miljoen yen als contante donatie, 1.000 digitale camera's en 50 Ricoh GelJet printers. Ricoh is medewerkers en zakelijke partners dankbaar voor de steun die uit de hele wereld ontvangen wordt. De spontaan ontstane acties voor fondsenwerving voor het Internationale Rode Kruis worden enorm gewaardeerd.

Naar begin