Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Breed gedragen convenant beoogt samenwerking tussen vraag en aanbod van IT

ENERGIE-EFFICIËNT CIO-COMMITMENT

Noordwijkerhout, 16 november 2011 - Chief Information Officers (CIO’s) van grote bedrijven hebben een convenant gesloten voor een energie-efficiënte operatie. Binnen het convenant werken zij samen met grote IT-leveranciers en adviesbureaus om hun energieverbruik efficiënter te maken.

De introductie van dit initiatief vond plaats tijdens de zevende CIO Day, het jaarlijkse evenement voor de IT-beslissers van Nederland. Initiatiefnemers van het convenant zijn de IT Business-tak van Schneider Electric en ICT Media, uitgever van onder meer CIO Magazine. De aanleiding voor het convenant waren een reeks rondetafel-bijeenkomsten met CIO’s waarbij onder meer de relatie tussen duurzaamheid en IT centraal stond. Daar bleek dat er onder CIO’s een grote behoefte bestaat aan een efficiënte aanpak van energieverbruik.

Convenant
De CIO’s verklaren met het onderschrijven van het initiatief de komende drie jaar te zullen werken aan de ontwikkeling van duurzame omgang met energie. Dit is van positieve invloed op zowel het milieu, de natuurlijke hulpbronnen, mensen, maatschappij als de organisatie zelf. Men committeert zich daarbij voor de komende jaren onder meer aan het meten van de energieconsumptie en het investeren en bevorderen van het gebruik van energie-efficiënte IT-gerelateerde oplossingen. Een belangrijk onderdeel van het initiatief is het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

“We staan als ICT-branche op een kruispunt”, aldus Wim Hendriksen van Schneider Electric. “Kiezen we voor efficiëntie of voor angst?. Het is belangrijk dat we er samen alles aan doen de gebruiker te bewegen naar een energieefficiëntere IT-operatie. Daarnaast moeten we IT-gebaseerde besparingsmogelijkheden voor andere bedrijfsonderdelen bevorderen."

Vierde initiatief
Na reeds ondertekende afspraken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en educatie is ‘Energy Efficiency’ het vierde convenant dat door ICT Media wordt geïnitieerd. “Het convenant biedt een uitgelezen kans om als ICTsector als geheel, dus zowel vanuit de vraag- als aanbodzijde, maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid te nemen”, stelde initiatiefnemer Rob Beijleveld na de ondertekening tijdens de CIO Day. “Vanuit de CIOgemeenschap is het een goed startpunt voor de discussie. Zowel maatschappelijk, binnen de organisatie als in relatie tot de leveranciers.”

Aankondiging van CIO Platform Nederland
Vanuit het bestuur van het CIOPlatform Nederland en de beroepsvereniging van CIO’s, werd enthousiast gereageerd op het convenant. CIO-Platform Nederland zorgt voor de verdere invulling van het initiatief onder haar leden. Daarnaast neemt het CIO-Platform het voortouw alle stakeholders zoals overheid, leveranciers en onderwijs, hierbij te betrekken.

Volgens Ronald Verbeek, directeur van het CIO-Platform Nederland, is het duidelijk dat duurzaamheid van groot belang is: “We beginnen bij energiegebruik, want dat is relatief eenvoudig te meten en levert resultaat in de vorm van kostenreductie. Dit is dus tastbaar, maar daar mag het niet stoppen. Vandaar dat we de verdere uitwerking van het initiatief met onze ketenpartners en de overheid samen willen oppakken.”

Ook van de IT-leveranciers worden op deze gebieden concrete stappen verwacht. Volgens Nico Boot, die vanuit KPMG/Equaterra bij de totstandkoming van de het convenant betrokken is, is een goede wisselwerking tussen de vraagen aanbodzijde cruciaal. “Het gaat uiteindelijk om het samenspel in de keten. Maar dat moet wel tot zeker hoogte beheerd of gestimuleerd worden. Het initiatief kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Bedrijven in convenant
De bedrijven die het convenant hebben ondertekend zijn: ABN Amro, Achmea, AkzoNobel, Alliander, Cisco, DSM, Essent, KPMG, KPN, Nutreco, Van Oord, Philips, PostNL, Rabobank Nederland, Schneider Electric en Vodafone.

Naar begin