Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Document en printbeveiliging bij Europese bedrijven niet op orde

Bedrijven nemen onnodige risico’s door gefragmenteerde aanpak van documentbeveiliging

‘s-Hertogenbosch, 11 november 2011 – Uit recent onderzoek van Quocirca  blijkt dat bedrijven onnodige risico's nemen door een gefragmenteerde aanpak van documentbeveiliging. 70 procent van de ondervraagde bedrijven heeft een of meer keren te maken gehad met onbedoelde inbreuk op gegevensbeveiliging bij het printen, maar slechts 15 procent maakt zich daadwerkelijk zorgen over gegevensverlies via printers of multifunctionele producten.

De bevindingen komen overeen met een in opdracht van Ricoh uitgevoerd onderzoek, waaruit blijkt dat bedrijven in heel Europa beveiliging als eerste prioriteit zien  als middel om bedrijfskritieke documentprocessen te verbeteren (67% van de bedrijven). Slechts 43% was echter in staat de toegang tot alle vertrouwelijke en bedrijfskritieke elektronische documenten te beperken. De studie toonde verder aan dat 39% van de bedrijven alle essentiële zakelijke documenten kan controleren, dat wil zeggen dat meer dan de helft niet weet wie al hun belangrijke informatie kan openen, bewerken, afdrukken of kopiëren. Deze situatie doet zich vooral voor in de Scandinavische landen en in Frankrijk, waar slechts een derde van de organisaties in staat is alle bedrijfskritieke documenten te controleren.

Quocirca raadt organisaties aan om printbeveiliging te integreren in een bredere strategie voor informatiebeveiliging. Analist Louella Fernandes stelt het zo: “Uit ons onderzoek blijkt dat de efficiency en beveiliging van documenten binnen een bedrijf slechts zo sterk zijn als de zwakste schakel van het geheel. Gezien het belang van documentbeheer in bedrijven, kan niemand meer om de kwestie van printbeveiliging heen. Voor printbeveiliging is een veelzijdige aanpak nodig, die ook training, beleid en technologie omvat. Bedrijven moeten hun essentiële zakelijke informatie toevertrouwen aan een printserviceleverancier met goede beveiligingsreferenties.”

Ricoh onderschrijft deze mening bij monde van Carsten Bruhn, Executive Vice President van Ricoh Europe: “Bij het beheer van de verstrekkende gevolgen van bedrijfskritieke documentprocessen is het essentieel dat de hele organisatie volledig wordt doorgelicht. Zolang het delen van kennis, de productiviteit en de beveiliging als alleenstaande onderdelen worden beoordeeld, kunnen geen optimale verbeteringen worden bereikt. Het is cruciaal dit alles als één geheel te beschouwen, en de processen, mensen en technologie in hun samenhang te beoordelen.”

“Een lakse aanpak van documentbeveiliging kan ingrijpende gevolgen hebben voor een bedrijf, terwijl de optimalisatie van bedrijfskritieke documentprocessen met de juiste middelen en training een groot aantal voordelen met zich meebrengt, en niet alleen op het gebied van beveiliging. Als de informatiestroom vrijelijk kan vloeien in de organisatie, komt dit niet alleen de efficiency en flexibiliteit ten goede, maar ook de productiviteit van medewerkers en de dienstverlening aan klanten, omdat men erop kan vertouwen dat hun informatie veilig is.”

1.  Closing the print security gap, oktober 2011, Quocirca – www.quocirca.com/reports/624/closing-the-print-security-gap
2.  Ricoh Process Efficiency Index, juni 2011, uitgevoerd door Coleman Parkes Research – www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

Naar begin