Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh neemt deel aan WATT bespaart BEC

Wedstrijd energie besparen van start

’s-Hertogenbosch, 4 oktober 2011 - Op 1 oktober jl. is de energiebespaarwedstrijd  ‘WATT bespaart BEC’ van start gegaan. Deze wedstrijd is een initiatief van het Bossche Energieconvenant (BEC) en heeft als doel om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarnaast sluit het initiatief aan op de landelijke energiebesparingscampagne “Wat doe jij uit?”. Het doel daarvan is aandacht vestigen op duurzaamheid, bewustwording en energiebesparing.
In totaal doen veertien teams mee aan de wedstrijd. Dat zijn teams van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Ricoh, Heijmans, Avans, SAP en BrabantWonen. Ook zijn er twee bewonerteams.

Alle deelnemers registreren thuis hun energieverbruik. Dat doen zij met de ‘Wattcher’, een speciaal designapparaat. Vervolgens worden de resultaten online bijgehouden. Elke deelnemer krijgt tips om zo veel mogelijk energie te besparen. De teams strijden tegen elkaar om de meeste energiebesparing.

Beste ideeën
De deelnemers worden ook uitgedaagd om met ideeën te komen voor energiebesparing op hun werk. De betrokken bedrijven gaan de beste ideeën ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk toepassen. De ideeën worden beoordeeld door een jury bestaande uit burgemeester Ton Rombouts, Paul Bleijs (Heineken), Jan Luijks (Cartrec), Harry Hendriks (Philips) en Arno van Wayenburg (Wattcher).

De teams zijn te volgen via blogs, een website en twitter (#1010BEC en #wattbespaartBEC). Op 10 oktober is de eerste tussenstand bekend. Op 16 november wordt bekend gemaakt welk team de winnaar is én welke ideeën als beste zijn beoordeeld.

Kijk voor meer informatie op www.wattbespaartbec.nl

Over het BEC
Eind vorig jaar ondertekenden 24 bedrijven en instellingen uit 's-Hertogenbosch het Bossche Energieconvenant. Zo ook Ricoh Nederland. Inmiddels hebben zich meer dan 30 Bossche bedrijven aangesloten. Bedrijven die in de regio gevestigd zijn, maar veelal landelijk of zelfs internationaal werken. De gezamenlijke doelstelling is om in de komende drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2009. Bijvoorbeeld met een gezamenlijk geothermie-initiatief, energiezuinige nieuwbouw en zonnepanelen op het dak. Ook veel kleinere maatregelen zoals energiezuinige verlichting en gedragsmaatregelen kunnen flink bijdragen. http://www.bosscheenergieconvenant.nl/

Naar begin