Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh zet wereldwijd alle uithangborden uit, met uitzondering van de 100% ecologische reclameborden

Tokio, 30 mei 2012 – Ricoh stelt de maand juni in het teken van het initiatief 'Ricoh Global Eco Action Month', met het doel om wereldwijd duurzame, ecologische acties door medewerkers van de Groep te stimuleren. Als onderdeel van de 'Ricoh Global Eco Action' zal Ricoh in de nacht van 5 juni, de Wereldmilieudag van de Verenigde Naties, de verlichting uitzetten van alle reclameborden, uithangborden met het Ricoh-logo en de nachtverlichting uitzetten in alle bedrijven van de Groep over de hele wereld. De enige uitzondering vormen de 100% ecologische reclameborden in New York (Times Square), London en Sydney, daar deze volledig worden aangedreven door natuurlijke bronnen.  
 
De 'Ricoh Global Eco Action' is in 2006 begonnen als milieugebeurtenis om het bewustzijn van medewerkers van de Groep over de hele wereld te verhogen en milieuvriendelijke acties te promoten. Het thema voor het zevende jaar van de 'Ricoh Global Eco Action' is 'THINK & ACT. Think and act on your own'. Medewerkers worden individueel aangemoedigd om zich op het werk en thuis in te zetten voor energiebehoud, om milieugebeurtenissen te organiseren of hieraan deel te nemen, en andere acties te ondernemen om uitdrukking te geven aan hun zorg om het milieu. Deze evenementen worden aangekondigd via posters, e-mailnieuws en door informatie over te dragen of te delen via Facebook en het Ricoh-intranet. 
 
Door ecostroom aangedreven elektronische reclameborden

De 'Ricoh Global Eco Action' en de door ecostroom aangedreven elektronische reclameborden die niet zullen worden uitgezet tijdens de milieuactie, zijn een voorbeeld van de maatregelen die Ricoh neemt om de 'de kring van wereldwijd milieubehoud te vergroten'. Het initiatief gaat uit van het idee dat 'zelfs als de reclameborden niet oplichten en vanwege minder gunstige weersomstandigheden de signaleringsfunctie niet werkt, we toch hopen dat de boodschap van de reclameborden het milieubewustzijn van veel mensen vergroot en zal leiden tot het verwezenlijken van een duurzame maatschappij'. Na de installatie van het eerste reclamebord op Times Square, New York in 2010 volgden meer borden, respectievelijk in London en Sydney in juni en juli van het afgelopen jaar. De gemiddelde stroom die dagelijks op deze drie locaties gezamenlijk wordt opgewekt, wordt geschat op 150.000 Wu per dag. 
 
Ricoh’s aanpak van milieubeheer beperkt zich niet uitsluitend tot de wettelijke vereisten, maar integreert milieuzorg in de bedrijfsstrategie zodat milieubehoud en rentabiliteit hand in hand gaan. Door duurzame innovatie centraal te stellen bij haar activiteiten breidt Ricoh ook haar serviceaanbod voor klanten uit. Ricoh bouwt voort op het bekroonde Optimalisatieprogramma voor duurzaamheid, dat speciaal is ontworpen voor kantoren, door een CO2-neutraal printprogramma aan te bieden als specifieke service voor commerciële printbedrijven. Beide programma's zijn erkend door het British Standards Institution (BSI) en zijn bedoeld om bedrijven te helpen hun milieu-impact waar mogelijk terug te dringen en de onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren met CO2-kredieten die zijn gegenereerd door schone energieprojecten waarin Ricoh heeft geïnvesteerd.

Tom Wagland, Manager van de Environmental Management Group van Ricoh Europe, zegt: “Bij Ricoh hebben we altijd rekening gehouden met onze impact op de wereld en ons ingezet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dit is nu een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze ondernemingswaarden en volledig geïntegreerd in onze activiteiten. Door de maand juni te wijden aan het verhogen van het milieubewustzijn bij onze klanten, leveranciers en medewerkers kunnen we een echte, positieve verandering teweegbrengen voor het milieu. Tegelijkertijd helpen we onze klanten hun locaties rendabeler en duurzamer te maken en ondernemen we ook actie bij onze eigen activiteiten.

Naar begin