Beveiliging van printapparatuur

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Beveiliging van printapparatuur - Reactie n.a.v. onderzoek 'Reporter'

Terwijl de meeste bedrijven ver gevorderd zijn in de beveiliging van hun IT-netwerken, computers en fysieke beveiliging, wordt aan de beveiliging van hun documentmanagement systemen vaak niet dezelfde aandacht gegeven.

Het is belangrijk dat de diverse schakels in de verschillende documentstromen worden beheerd als een integraal onderdeel van de algemene informatie management- en beveiligingsstrategie van de organisatie.

Door het optimaliseren van documentprocessen kunnen organisaties veiligheidsrisico's drastisch verlagen, tegelijk het efficiënt delen van kennis bevorderen en hun co2 voetafdruk verlagen.

Ricoh wil het bewustzijn van effectieve beveiliging rondom documentstromen bevorderen door middel van haar eigen communicatie en door het aangaan van partnerships. Ricoh verwelkomt dan ook het onderzoek van “Reporter” voor een verdere verbetering van het bewustzijn van de veiligheidsrisico’s die het gebruik van technologie met zich meebrengt. 

De kosten voor preventieve maatregelen zijn waarschijnlijk lager dan de potentiële kosten of boetes voortkomend uit inbreuken op privacy of informatielekken met reputatieschade tot gevolg. Een wereldwijd onderzoeksbureau schat dat deze kosten minimaal 10 keer zo hoog zijn dan de kosten van investeringen in preventieve maatregelen.

Ricoh biedt volledig beheerde document proces-diensten, waarvan optimalisatie van de veiligheid en gebruikersadvies over veiligheid, met name ten tijde van de levering en installatie, wezenlijk onderdeel uitmaken.

Specifiek advies heeft betrekking op het vervangen van standaard wachtwoorden met zelfgekozen combinaties. Daarnaast adviseren wij klanten om hun servers te controleren. Als een organisatie besluit om een internet verbinding via hun printapparatuur mogelijk te maken (dit gebeurt nooit automatisch) en de apparatuur wordt beveiligd, maar de server staat tegelijkertijd open, is ook de printer toegankelijk.

De apparaten van Ricoh bevatten een uitgebreide reeks beveiligingsfuncties, die worden gecertificeerd door de Common Criteria (ISO / IEC 15408) en voldoen aan IEEE2600, de internationale standaard voor beveiligingsfuncties.

Door al deze maatregelen zorgt Ricoh voor veilige printers, advisering en bewustwording op het gebied van Security.

Naar begin