Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

CEO’s en organisaties moeten zich niet laten gijzelen door technologie

Door Carol Dona, President  & CEO Ricoh Nederland BV

Uit recent onderzoek van The Economist Intelligence Unit blijkt dat een derde van alle bestuurders in het Europese bedrijfsleven zich serieus zorgen maakt over de invloed van nieuwe technologieën. De vrees is dat techniek en niet bedrijfsbehoeften de toekomst van hun organisatie zal bepalen. Ook denkt ruim een derde dat hun organisatie tegen 2020 de technologische ontwikkelingen niet meer zal kunnen bijhouden en daardoor haar concurrentievermogen zal verliezen.

Hoewel de cijfers er niet om liegen, is het essentieel dat organisaties zich niet door technologie laten gijzelen. In plaats daarvan dienen ze van de juiste knowhow te worden voorzien, waarmee de technologie optimaal benut wordt om toekomstgerichte bedrijfsprocessen te implementeren.
Neem systemen voor patiëntenlogistiek in de zorgsector. Door processen met elkaar te verbinden en te digitaliseren, kan bijvoorbeeld snel worden ingespeeld op zogenaamde no shows. Het effect ervan is letterlijk meer tijd en zorg voor de patiënt.

Geoptimaliseerde processen maken het mogelijk via steeds betere gegevensanalyses sneller te reageren op klantbehoeften, kennisuitwisseling tussen werknemers te ondersteunen en te zorgen voor een bedrijfsstructuur met voldoende aanpassingsvermogen. Denk aan Apple’s App Store en Wehkamp. Hun kracht schuilt niet zo zeer in nieuwe techniek, als wel in de manier van verspreiden en de marketing daaromheen.

De juiste inrichting van informatieprocessen vormt daarbij de rode draad. Informatie is zeer waardevol bedrijfskapitaal, rijkdom zelfs, en zorgt voor concurrentievoordeel en efficiency. Dat kan de organisatie veel kosten besparen. Bijvoorbeeld; de verwerking van één factuur kostte voorheen 25 euro, bij een geoptimaliseerd proces nog maar 13 cent.

Beoordeel de efficiëntie van centrale processen door ‘zo doen we dat nu eenmaal’ ter discussie te stellen. Zijn ze nog geschikt voor de informatierijke realiteit van vandaag de dag én voor de toename van de hoeveelheid informatie, een factor 30 tot 2020? Door deze te optimaliseren, kan de organisatie focussen op het realiseren van de bedrijfsdoelen. Het resultaat zal zijn dat de informatieprocessen van de organisatie zich richten op de behoeften van het bedrijf en dat niet, zoals nu vaak gebeurt, in de val wordt getrapt van een door technologie aangedreven proces dat niet volledig wordt benut en dat bovendien geen waarde toevoegt. Dat maakt dat er weer aandacht kan zijn voor het kernproces. Dat de dokter weer meer tijd heeft voor de patiënt.

Ongetwijfeld zullen de succesvolle organisaties van de toekomst die organisaties zijn die verandering verwelkomen, de voordelen van innovatieve technologieën inzien en deze optimaal benutten om hun informatie-infrastructuren toekomstbestendig te maken en daarmee hun concurrentievoordeel te creëren.

Naar begin