Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Het succes van Europa staat of valt met het succes van het MKB

Een opinie van Ian Winham, CIO van Ricoh Europe

De mate waarin het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) technologie toepast om de concurrentiepositie te verbeteren en de economie te stimuleren, staat in het middelpunt van de belangstelling tijdens de activiteiten in het kader van de Europese MKB-week. Door slim gebruik van technologie kan het MKB meer doen in minder tijd en tegen lagere kosten, maar veel middelgrote en kleine bedrijven benutten nog niet de mogelijkheden die ICT kan brengen. Dit is te wijten aan een aantal interne en externe factoren, zoals een gebrek aan expertise of budget, de regeldruk en de toename van het aantal bedrijfsgegevens.

Een effectief gebruik van ICT door het bedrijfsleven is niet alleen essentieel voor het succes van individuele bedrijven, maar ook voor de toekomst van heel Europa. Volgens de EU behoort meer dan 99% van alle ondernemingen in Europa tot het MKB  en de bijdrage van het MKB is dus cruciaal voor het economisch succes van de Unie als geheel. Onderzoek heeft verder aangetoond dat Europese middelgrote en kleine bedrijven die intensief gebruikmaken van ICT, twee keer zo hard groeien en twee keer zo veel exporteren als vergelijkbare bedrijven, en bovendien twee keer zo veel banen creëren . Dat is de reden waarom de Digitale Agenda van de EU zo belangrijk is. De kern van de Digitale Agenda wordt gevormd door 100 geplande acties, waaronder initiatieven ter ondersteuning van het MKB in Europa om ICT in te zetten voor het behalen van concurrentievoordeel. Er ligt hier een duidelijke kans: als het MKB meer gebruikmaakt van ICT, ontstaat er een bloeiend bedrijfsleven dat de Europese economie op een duurzame manier weer op het juiste spoor kan brengen.

Maar ondanks het feit dat de voordelen van ICT in brede kring worden erkend, of het nu gaat om de Europese Commissie of kleine en grote bedrijven, wordt deze kans in feite minder goed door het MKB benut als het zou kunnen of zou moeten. In het Verenigd Koninkrijk maakt bijvoorbeeld naar schatting slechts 10% van de 4,5 miljoen bedrijven uit het MKB gebruik van internet om producten en diensten te verkopen . En internet is natuurlijk niet de enige vorm van technologie waarmee de relatie tussen bedrijven en klanten radicaal kan worden veranderd. Hulpmiddelen voor efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen, zoals elektronische facturering of het gebruik van de cloud voor mobiel werken en gegevensopslag, kunnen de activiteiten van het MKB ook transformeren, maar voor een groot aantal bedrijven is de acceptatie van dergelijke middelen nog een hele uitdaging.
De complexe en vaak gefragmenteerde Europese regelgeving wordt regelmatig genoemd als een van de problemen waarvoor het MKB zich ziet gesteld als het online en internationaal zaken wil doen. Europa is nog lang geen echte uniforme digitale markt en bedrijven worden dan ook geconfronteerd met een wirwar van verschillende wetten, regels, contractmodellen, normen en praktijken die vaak niet of slechts in geringe mate op elkaar aansluiten. Dit is voor alle bedrijven een uitdaging, maar kleinere bedrijven, die intern mogelijk niet over uitgebreide IT-expertise beschikken, hebben hier met name last van. Ricoh ondersteunt wetgeving zoals de recentelijk aangekondigde Europese Cloud Computing-strategie, maar het zal even duren voordat deze aanbevelingen door de lidstaten worden overgenomen. In de tussentijd zal het regeldoolhof nog wel voor de nodige hoofdbrekens blijven zorgen.
 
In deze inherent lastige omgeving zullen de resultaten van een recent onderzoek van Ricoh dan ook niet als verrassing komen. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de MKB bedrijven vindt dat het beheer van hun documentprocessen wordt bemoeilijkt door mobiele apparaten, en bijna de helft van deze bedrijven is dezelfde mening toegedaan voor cloud computing . Innovatie op technologisch gebied zal met een ongekende snelheid voortschrijden. Daarom is het belangrijk dat het MKB klaar is om hiervan optimaal te profiteren en zo zakelijke successen te boeken.

Bij ons werk met duizenden partners uit het MKB in heel Europa zien we dat de kracht van ICT het MKB in staat stelt sneller en effectiever in te spelen op de markt, waardoor bedrijven concurrerender worden en meer successen behalen op hun markt.

Een goed voorbeeld is het eerste vaste theater van Italië, het in 1947 geopende Piccolo Teatro in Milaan, dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste schouwburgen in Italië en Europa. De IT-infrastructuur liep achter op de snelle veranderingen en groeiende activiteiten van het theater en moest worden aangepast om de voor het theater essentiële applicaties, zoals de website, online ticketverkoop, web-tv en CRM-functies, te kunnen ondersteunen. In samenwerking met het Piccolo Teatro heeft Ricoh de IT-services geconsolideerd en een flexibele, toekomstgerichte en groene IT-infrastructuur opgezet. Het resultaat is een gemakkelijk te beheren IT-systeem, dat als ‘one-stop-shop’ fungeert en niet alleen productiever en efficiënter is, maar ook minder kost en energiezuiniger is. En het mooiste van alles is dat dit geavanceerde systeem snel kan worden aangepast voor verdere groei in de toekomst, zodat Piccolo Teatro concurrerend blijft en het publiek nog vele jaren op prachtige voorstellingen kan trakteren.

Het is weliswaar duidelijk dat het MKB aanzienlijke voordelen kan behalen met een intensievere toepassing van ICT, maar het is daarnaast ook duidelijk dat er barrières op internationaal, Europees, nationaal en bedrijfsniveau zijn die geslecht moeten worden. Het is essentieel dat ICT-leiders met de juiste vaardigheden en expertise samenwerken met MKB-bedrijven om ze te ondersteunen bij hun digitale traject. Het succes van Europa staat of valt met het succes van het MKB.

1 Europese Commissie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm
2 Raad van Lissabon: Wired for Growth and Innovation: How Digital Technologies are Reshaping Small- and Medium-Sized Businesses 
3 e-skills UK: http://www.e-skills.com/using-it/individuals/go-on-uk/ 
4 Ricoh Document Governance Index 2012, onderzoek namens Ricoh Europe, uitgevoerd door Coleman Parkes Research, september 2012. 45,18% van het MKB geeft aan dat cloud computing het beheer van bedrijfskritische documentprocessen bemoeilijkt, en 37,03% denkt dat mobiele apparatuur (zoals smartphones/tablets) het beheer van bedrijfskritische documentprocessen bemoeilijkt.

Naar begin