Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Nederlandse overheid kan 1,2 miljard euro besparen door over te stappen op elektronisch factureren

Europese overheid kan 40 miljard euro besparen 
 
‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2012, Ricoh, specialist op het gebied van kantooroplossingen, documentbeheer en production printing, moedigt Europese overheden aan om over te stappen op elektronische facturering.

Een nieuw recent onderzoek toont aan dat Europese overheden jaarlijks ten minste 40 miljard euro[1] kunnen besparen door over te gaan op elektronisch factureren als verdere stap op weg naar een digitale economie. Alleen al in Nederland zou 1,2 miljard euro kunnen worden bespaard[2]. Deze cijfers worden genoemd in een nieuw rapport van Billentis in opdracht van Ricoh. Hieruit blijkt dat de publieke sector een van de grootste gebruikers van facturen is, aangezien naar schatting 45-65 procent van alle bedrijven goederen of diensten levert aan deze sector. 
 
Het rapport meldt verder dat het aantal elektronische facturen van bedrijven en de overheid dit jaar met ongeveer 30 procent zal toenemen ten opzichte van 2011. In verhouding is het aantal digitale facturen echter nog laag want slechts rond de 18 procent van alle facturen in Europa wordt digitaal verstuurd. En dit terwijl de Europese Commissie ernaar streeft dat e‑facturering tegen 2020 de meest gebruikte factureringsmethode zal zijn, en er in het kader van de digitale agenda van de Europese Unie de nodige acties worden ondernomen om blokkades weg te nemen die grootschalige acceptatie van elektronisch factureren in de weg staan.
 
“Nu de Europese economie aan het herstellen is en overheden nieuwe manieren zoeken om te bezuinigen, is elektronisch factureren een voor de hand liggende keuze”, aldus Patrick Krijnen, Manager Outsourcing Services bij Ricoh Nederland. “We weten dat het overschakelen van een systeem dat hoofdzakelijk gebaseerd is op hard copies naar een digitaal systeem een van de grootste obstakels vormt voor algemene acceptatie van digitaal factureren. Voor de publieke sector, die te maken heeft met duizenden leveranciers en inwoners, is echter enorme winst te behalen. Een goede planning en communicatie rondom deze verandering is daarbij van groot belang. Overheden hebben een partner nodig die ondersteuning biedt bij de transitie van papier naar digitaal, die hen helpt de doelstellingen van de digitale agenda te bereiken en voordeel te behalen door een slimmere manier van werken.”
 
E-invoicing van Ricoh is ontworpen als hulpmiddel om zowel de publieke sector als particuliere bedrijven te laten profiteren van de digitale economie. De service biedt bedrijven en instanties een uniform platform waarmee gedrukte en digitale facturen gelijktijdig kunnen worden beheerd. Dit leidt tot flinke kostenbesparingen, zoals vermeld in het rapport van Billentis. 
 
Bereken hier hoeveel bespaard kan worden door over te stappen op elektronische facturering en lees het rapport van Billentis.
 
Andere belangrijke bevindingen van het rapport:

  • Wereldwijd wordt slechts vijf procent van de facturen digitaal verzonden.

  • Hoe groter de organisatie, hoe minder zicht er is op het daadwerkelijke aantal facturen.

  • Voor 10-15 procent van de facturen is een herinnering vereist, waardoor het factureringsproces nog duurder en tijdrovender wordt.

  • 10 procent van handmatig ingevoerde gegevens bevat een fout.

  • Facturen worden doorgaans zes keer gekopieerd.

[1] E-invoicing as an opportunity in a challenging market environment, Billentis, maart 2012.
[2] E-invoicing as an opportunity in a challenging market environment, Billentis, maart 2012, paragraaf 3.4.3

Naar begin