Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh adviseert CIO’s om afdrukprocessen te integreren in plannen voor werkplekmobiliteit

‘s- Hertogenbosch, 2 maart 2012 – Ricoh roept Europese bedrijven op om mogelijkheden voor mobiel afdrukken nauwer aan te laten sluiten op hun algemene mobiliteitsplannen. Dit advies is het gevolg van een recent onderzoek door Quocirca  waaruit blijkt dat bijna 60 procent van de bedrijven denkt dat medewerkers graag vanaf mobiele apparaten willen afdrukken, terwijl mobiel afdrukken slechts in 5 procent van de organisaties is geïmplementeerd. Bovendien werd slechts in een kwart van de bedrijven actief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ondersteuning van mobiele medewerkers.

Europees onderzoek van de Economist Intelligence Unit, gesponsord door Ricoh, toont verder aan dat de werkplek tegen 2020 steeds ‘virtueler’ zal worden. 80 procent van de ondervraagden is deze mening toegedaan, en bijna de helft (48 procent) denkt dat de meeste medewerkers vanuit huis zullen werken in plaats van vanuit een traditioneel bedrijfskantoor. Uit het onderzoek blijkt dat consumerisatie, waarbij de grenzen tussen technologie voor werk en vrijetijdsbesteding vervagen, versneld zal doorzetten: 70 procent van de respondenten denkt dat medewerkers al hun communicatie en elektronische werk zullen verrichten vanaf één enkel apparaat. Meer dan de helft (52 procent) voorspelt ook dat medewerkers hun eigen apparaten en toepassingen zullen aanschaffen en beheren, in plaats van dat dit wordt gestuurd door de centrale IT-functie. 

Volgens Louella Fernandes, analist van Quocirca, is consumerisatie een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven een strategie voor mobiel afdrukken implementeren. “Organisaties die de invloed van consumerisatie op hun printomgeving negeren, kunnen een risico lopen, aangezien medewerkers alternatieve printapps voor consumenten zullen gaan gebruiken in plaats van zich te wenden tot IT. Deze oplossingen bieden mogelijk niet voldoende beveiliging en maken het lastig voor organisaties om het printgebruik bij te houden en te controleren.”

Paul Nanninga, director Managed Document Services & Strategic Accounts Ricoh Nederland, zegt: “Voor bedrijven die concurrerend willen blijven, is het essentieel dat ze hun medewerkers helpen mobieler en flexibeler te worden in hun werk. Dit houdt ook in dat ze medewerkers de mogelijkheid moeten bieden belangrijke zakelijke documenten te openen en af te drukken, ongeacht of ze zich op hun gebruikelijke werkplek bevinden, of in een ander kantoor of op reis zijn. Bedrijven die een strategie voor documentbeheer volgen waardoor medewerkers optimaal hun kennis kunnen delen en kunnen samenwerken, zullen in staat zijn in realtime besluiten te nemen, waardoor ze sneller en effectiever kunnen inspelen op de behoeften van klanten en markten.”

Meer informatie over afdrukken onderweg, manieren om de veiligheid van bedrijfskritische documenten te waarborgen, en oplossingen voor de ondersteuning van flexibel kantoorwerk vindt u op de website van Ricoh: www.ricoh.nl

Naar begin