Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh benoemd in Top 100 Global Innovators 2012

Bedrijven spelen wereldwijd een centrale rol bij innovatie

TOKYO, 18 december 2012 – Ricoh Company, Ltd. heeft een plaats gekregen in de Top 100 Global Innovators 2012 van Thomson Reuters, wereldwijd wordt erkend als een van de meest vooraanstaande bronnen op het gebied van intelligente informatie voor bedrijven en professionals.

Op de lijst staan 100 ondernemingen en instellingen van over de hele wereld die een centrale rol spelen bij innovatie. Selectie vindt plaats aan de hand van vier hoofdcriteria: de totale hoeveelheid octrooien, het percentage succesvol ingediende octrooiaanvragen, de mondiale reikwijdte van de portefeuille en de invloed van octrooien afgeleid uit citaten. Ricoh legde in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012 meer dan 4.200 octrooien vast. In totaal is Ricoh houder van meer dan 22.000 Japanse octrooien en 18.000 octrooien in andere landen (per 31 juli 2012).

Thomson Reuters top 100 2012Ricoh’s duurzame innovatie-strategie weerspiegelt de visie van het bedrijf zoals verwoord in haar tagline “imagine.change.”, en ondersteunt Ricoh’s producten en diensten om toegevoegde waarde bij de klant te kunnen blijven bieden.

Yutaka Ebi, Corporate Vice President van Ricoh en General Manager van de Legal & Intellectual Property Division: “De Ricoh Group zet zich in voor innovatieve technologische ontwikkeling waarmee een kantooromgeving voor de 21ste eeuw wordt gecreëerd en nieuwe klantwaarde wordt geboden. We streven ernaar klanten innovatieve producten en services te bieden door middel van onze technologische vooruitgang.

We zijn bijzonder verheugd dat wij in de Top 100 Global Innovators-lijst 2012 van Thomson Reuters worden vermeld. Ons intellectuele eigendom is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we onze klanten over de hele wereld dagelijks helpen. We streven er daarom naar intellectueel eigendom met hoge waarde te creëren, en we werken dan ook hard om intellectuele eigendomsrechten te verwerven en te implementeren die bijdragen aan de bescherming en verdere groei van dit essentiële bedrijfsmiddel.”
 
De beurswaarde/gewogen omzet van de organisaties die worden vermeld op de Top 100 Global Innovators-lijst 2012, was drie procent hoger dan die van de S&P 500 (15 procent tegen 12 procent), volgens de financiële analyse van Thomson Reuters.

“Innovatie is de basis voor economisch succes en technologische vooruitgang”, aldus David Brown, Managing Director van Thomson Reuters IP Solutions. “De methode die wij hanteren voor onze Top 100 Global Innovators-lijst, toont aan dat inzicht kan worden verkregen uit de analyse van octrooigegevens, en bevestigt het feit dat groei en financieel succes worden gedreven door bedrijven die zich richten op innovatie.”

Het volledige rapport is in te zien op http://www.top100innovators.com.

Methode
De methode die Thomson Reuters hanteert voor de Top 100 Global Innovators-lijst 2012, is gebaseerd op vier hoofdcriteria: de totale hoeveelheid octrooien, het percentage met succes ingediende octrooiaanvragen, de mondiale reikwijdte van de portefeuille en de invloed van octrooien zoals blijkt uit citaten. De door peers beoordeelde methode is uitgevoerd aan de hand van de Thomson Reuters Derwent World Patents Index® (DWPI), Derwent Patents Citations Index™, Quadrilateral Patent Index™ en Thomson Innovation®, het samenwerkingsplatform voor intellectueel eigendom en intelligentie. De vergelijkende financiële analyse is verricht met behulp van het Thomson Reuters-platform Advanced Analytics for Deal-Making.

Naar begin