Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Technologie. Mensen. Machines. Een blik naar nieuwe grenzen achter de horizon.

Londen, 9 november 2012, Ricoh --- Het Technology Frontiers-programma van de Economist Group dat in 2012 haar primeur beleefde is terug. Dit jaar wordt het thema ‘mensen en machines’ onderzocht.

Naarmate communicatie tussen machines, robotiek, gegevensanalyse en talloze andere technologieën verder doordringen in het bedrijfsleven en de maatschappij, lijkt het alsof de rol van menselijke intuïtie en verbeelding bij diverse activiteiten steeds kleiner wordt.

Het Technology Frontiers-programma van dit jaar onderzoekt de manier waarop organisaties in verschillende branches omgaan met de uitdaging om technologie, menselijke intelligentie en verbeelding in evenwicht te brengen. Hoe zorgen organisaties ervoor dat deze elkaar niet beconcurreren, maar juist verrijken?

Het programma, ondersteund door founding sponsor Ricoh Europe, omvat een geavanceerd onderzoeksproject onder leiding van Denis McCauley van de The Economist Intelligence Unit, en een tweedaagse conferentie die ook deze keer weer wordt voorgezeten door Tom Standage, Digital Editor bij The Economist. In detail zal worden onderzocht hoe technologie onze identiteit (‘wie we zijn’) beïnvloedt en verandert. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde:

Pleidooi voor verbeelding
Automatisering onder invloed van technologie komt steeds vaker voor bij HR en andere backoffice-functies. Maar in hoeverre is automatisering mogelijk voor functies die doorgaans het domein zijn van de ‘creatieve geesten’ van een bedrijf, zoals marketing? In welke bedrijfsonderdelen heeft de menselijke creativiteit het meeste terrein prijsgegeven aan technologie?

Robots in het klaslokaal?
Als robots de plaats innemen van onderwijsassistenten in de klas, zoals sommigen voorspellen, hoe zullen dan reacties van studenten op robots worden gecontroleerd en academische resultaten worden geanalyseerd?

Dokters en patiënten
Als sommige soorten diagnoses en behandelingen door technologie worden beheerd, hoe gaan ziekenhuizen en andere zorgverleners dan om met de aansprakelijkheid voor resultaten (of het uitblijven daarvan) bij patiënten?

Riskante financiële beslissingen?
Naarmate er meer op het spel staat bij het beheer van beleggingsrisico’s, hoe zullen financiële instellingen hun persoonlijke aansprakelijkheid dan rijmen met het zich verlaten op technologie? En tot hoever moeten de transacties tussen banken en klanten worden geautomatiseerd?

Burgers, bestuurders en beleidsmakers
Door publieke dienstverlening online te brengen, konden overheden hun interactie met burgers stroomlijnen. Maar hoe bepaalt de overheid in hoeverre ambtenaren hierbij nog een rol spelen? En zal het maken van beleid ook door technologie worden gedicteerd?

Sociale productienetwerken
Terwijl massaproductie steeds meer wordt gestroomlijnd door automatisering, zal bij technologieën als 3D-printen en sociale netwerken juist weer een beroep op de mens worden gedaan voor de productie. Welke gevolgen heeft dit voor producenten van verschillende omvang?

De optimale klantervaring
Bij de detailhandel zal de menselijke inbreng bij de omgang met klanten duidelijk belangrijker blijven dan in andere sectoren. Hoe zullen winkeliers bepalen wat de juiste verhouding is tussen mens en machine, naarmate consumententechnologieën steeds geavanceerder worden?

De toekomst van intuïtieve besluitvorming
In hoeverre kunnen besluiten in organisaties worden geautomatiseerd door technologie? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat menselijke intelligentie en intuïtie onderdeel blijven van het besluitvormingsproces op managementniveau?

Tom Standage, Digital Editor van The Economist, een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van technologie in het bedrijfsleven en een van de top-100 ‘digital power-brokers’ volgens het tijdschrift Wired, zal ook dit jaar weer aangeven welke tien technologieën in de gaten moeten worden gehouden voor 2013 en 2014. Tom Standage zegt hierover het volgende: "Het doel van Technology Frontiers is verder te kijken dan de nieuwe technologieën zelf en deze te bezien in een bredere context, door na te denken over de gevolgen die ze hebben voor onze manier van leven en werken, en voor de maatschappij als geheel. Nu technologie alle aspecten van ons leven raakt, is het belangrijker dan ooit een brede visie te hanteren."

Carsten Bruhn, Executive Vice-president van Ricoh Europe, zegt: “Het programma van de Economist Group, voor de tweede keer gesponsord door Ricoh, is een ideaal forum voor bedrijfsleiders uit alle hoeken van de wereld om samen te werken en ideeën te delen over de manier waarop door technologie veroorzaakte veranderingen in de toekomst moeten worden beheerd. Het is essentieel dat we de veranderingen door technologie niet onderschatten, en dat organisaties hun bedrijfsprocessen dienovereenkomstig aanpassen, zodat werknemers verbonden worden met de technologie. Op die manier kunnen organisaties een werkomgeving creëren waar menselijke creativiteit en innovatie de aanjagers zijn voor toekomstig succes.”

Voor de conferentie van Technology Frontiers, die zal plaatsvinden op 5 en 6 maart 2013, zijn onder meer de volgende sprekers vastgelegd: Will Self, schrijver en journalist, die samen met Lane Greene, handelscorrespondent van The Economist, en anderen het panel zal vormen tijdens een debat over de manier waarop technologie niet alleen onze manier van communiceren verandert, maar ook radicale gevolgen heeft voor het soort relaties dat we hebben en zelfs de manier waarop we denken. Jaron Lanier, computerwetenschapper, zal het woord voeren over hoe technologie de mens verandert en waarom dit hem ter harte gaat.
 
Zoals Bran Ferren van Applied Minds opmerkte tijdens de Technology Frontiers van 2012, staat zowel het bedrijfsleven als de maatschappij pas aan het begin van een lange technologische ontwikkeling. Wordt vervolgd ... op Technology Frontiers.

Naar begin