Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Toekomstige technologische verstoringen van bedrijfsvoering

‘s-Hertogenbosch, 20 maart 2012 – Ricoh en The Economist Intelligence Unit (EIU) publiceren deze week een diepgaand rapport met unieke inzichten voor leidinggevenden uit het bedrijfsleven over de manier waarop organisaties zullen veranderen onder druk van de technologie tussen nu en 2020. Uit het rapport van de EIU, gesponsord door Ricoh, blijkt dat de ontwikkeling van technologieën het komende decennium een aanzienlijke invloed zal blijven hebben op bedrijfsmodellen en -praktijken. Bedrijven zullen onvermijdelijk worden geconfronteerd met verstorende maar ook stimulerende effecten van technologische veranderingen. Bedrijven met flexibele processen, soepele structuren en de juiste middelen voor hun medewerkers en klanten zullen zich snel kunnen aanpassen en nieuwe kracht en kansen ontlenen aan de veranderingen die optreden onder invloed van de technologie.

Vooral de toename van goedkope computerrekenkracht, opslag en bandbreedte via de cloud wordt gezien als reden waarom technologie tot veranderingen dwingt. Daarnaast onderkent men de trend dat organisaties steeds sneller en steeds meer gegevens verzamelen vanuit steeds meer verschillende bronnen (ook ‘big data’ genoemd). Ook videocommunicatie, sociale media en andere hulpmiddelen zullen steeds meer hun intrede doen in het bedrijfsleven. Hoewel er ongetwijfeld ook nieuwe technologieën zullen opkomen, is het interessant te constateren dat het vooral de nieuwe toepassingsmogelijkheden van bestaande technologieën zijn die zullen blijven leiden tot radicale veranderingen van bedrijfsmodellen.

“Op zich zullen nieuwe technologieën bedrijven niet noodzakelijkerwijs helpen om de veranderingen bij te houden die nodig zijn om te overleven en te groeien. Het zijn de bedrijfsprocessen achter de technologie die moeten worden herzien en geoptimaliseerd om werkelijke waarde toe te voegen aan bedrijven. Belangrijk bij deze veranderingen is ervoor te zorgen dat de processen mensen verbinden met informatie, zodat samenwerking en het delen van kennis beter verlopen. Leidinggevenden moeten partners kiezen die hun bedrijf helpen de wijzigingen op langere termijn effectief door te voeren. Het is geen optie meer om nieuwe technologieën te implementeren voor efficiency op korte termijn”, aldus Mark Boelhouwer, Director Strategy & Operations Ricoh Nederland.

Het inzicht dat innovatieve processen en methoden aantoonbaar belangrijker zijn voor veranderingen van het bedrijfsmodel dan technologische innovatie, wordt in het rapport verder onderbouwd. In de IT was de introductie van Apple’s online App Store in 2008 niet het resultaat van een volledig nieuwe technologie, maar van een andere aanpak van de marketing en distributie van software. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een efficiënter platform en effectievere processen. Ook eBay en Facebook hebben een leiderspositie op de markt kunnen veroveren door nieuwe bedrijfsmodellen op basis van bestaande technologie te creëren.

Andere belangrijke bevindingen in het rapport tonen het volgende aan:

  • Slechts weinig industrieën zullen niet worden geraakt door verstorende technologische veranderingen. Zes van de tien ondervraagde bestuurders denkt dat de verticale markt waarop hun organisatie momenteel actief is, weinig zal lijken op die van 2020.

  • Bedrijven die in staat zijn ‘big data’ te beheersen, zullen dit kunnen uitbouwen tot een aparte activiteit. De Europese Commissie schat dat alleen al de gegevens van overheden jaarlijks ongeveer € 40 miljard kunnen bijdragen aan de Europese economie door het stimuleren en verder ontwikkelen van nieuwe informatieservices.

  • Naarmate transacties worden geautomatiseerd en samenwerking virtueler wordt, zal het doel van fysieke opslagplaatsen en kantoren veranderen. Net als bij de bank waar filialen nu meer een adviesgevende rol spelen omdat de bancaire transacties grotendeels zijn geautomatiseerd, zullen ook andere fysieke locaties voor klanten nieuwe functies krijgen.

  • Naar verwachting zullen tegen 2020 klanten de voornaamste bron voor nieuwe product- en service-ideeën zijn in plaats van de traditionele R&D. Respondenten denken ook dat klanten tegen die tijd een bijna even belangrijke bron zullen zijn voor ideeën voor de verbetering van bedrijfsprocessen als hun eigen medewerkers.

  • Er zal een verschuiving optreden naar gedecentraliseerde besluitvorming - 63 procent van de leidinggevenden uit het bedrijfsleven verwacht dat er een evolutie zal plaatsvinden naar een meer gedecentraliseerd bedrijfsmodel en dat de verantwoordelijkheid voor zakelijke besluitvorming zal verschuiven van gecentraliseerde leidinggevende organen naar individuele medewerkers.

  • De organisatie van 2020 zal transparanter zijn dan ooit te voren. Het zal voor bedrijven het komende decennium moeilijk zijn slechte service, hoge prijzen of weinig aanbevelenswaardige methoden te verhullen, omdat eindklanten dankzij de technologie hier beter zicht op hebben dan vroeger.


De bevindingen van het rapport met de titel ‘The future of technology disruption in business’ (Toekomstige technologische verstoringen van de bedrijfsvoering) zijn voornamelijk gebaseerd op twee onderzoeksbronnen. Ten eerste zijn in september en oktober 2011 wereldwijd 567 leidinggevenden ondervraagd, waarbij alle respondenten hogere managementfuncties bekleden en bijna de helft (46%) een functie op het hoogste niveau (C-suite) of Raad van Bestuur heeft. De respondenten vertegenwoordigen een groot aantal bedrijfstakken, waaronder financiële dienstverlening, de overheid en publieke sector (inclusief gezondheidszorg), onderwijs, professionele dienstverlening, technologie en de maakindustrie. Van de ondervraagde bedrijven had 43% een jaaromzet van US$ 500 miljoen of meer. Verder is een reeks diepgaande interviews gehouden met toonaangevende denkers op het gebied van technologie en het bedrijfsleven en leidinggevenden uit verschillende sectoren.

Het volledige rapport en een samenvatting zijn te downloaden op www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

Naar begin