Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Carol Dona Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 26 april is Carol Dona, Executive Chairman van Ricoh Nederland, gedecoreerd met een lintje. Carol Dona ontving de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. Een fantastische erkenning voor zijn jarenlange werk bij Ricoh en voor zijn jarenlange ondersteuning bij maatschappelijke, sociale, bedrijfseconomische en sportieve projecten.

Ricoh Nederland feliciteert Carol en zijn familie van harte met deze welverdiende erkenning!

Toelichting
Carol Dona is sinds 1989 in dienst bij Ricoh Nederland (voormalig Nashuatec) en sinds 2009 President & CEO van Ricoh Nederland. Vanuit diverse functies - eindigend als President & Chief Executive Officer van Ricoh Nederland - heeft decorandus in bijzonder sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het internationale bedrijf, de instandhouding en uitbreiding van werkgelegenheid van duizenden werknemers en - als een van de pijlers- nadrukkelijk accent gelegd op het maatschappelijk ondernemen, lokaal, regionaal en nationaal. Zijn bestuurlijke kwaliteiten, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid komen sterk tot uiting rond ontwikkelingsprojecten, waarvan decorandus als eindverantwoordelijke, de drijvende kracht is. Daarbij heeft decorandus een sterk oog voor sociaal- maatschappelijke problematiek. Zijn stimulerende rol om hierin een initiërende rol te vervullen, komen tot uiting in zijn reeks aan activiteiten. Decorandus heeft - als één van de belangrijke bedrijven in de regio 's-Hertogenbosch - het maatschappelijke ondernemen binnen het bedrijf geïntegreerd en ondersteunt uiteenlopende projecten. Uit eigen waarneming kan zondermeer worden gesteld dat decorandus een maatschappelijk betrokken ondernemer is, die sinds de jaren tachtig oneindig veel grotere en kleinere lokale, regionale en landelijke sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke projecten financieel én organisatorisch ondersteunt. Decorandus is sinds 2006 lid van de Raad van Commissarissen van de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij. Decorandus is lid van de RvC van ProLease.Decorandus is sinds 2006 lid van de Denktank van NOC*NSF. Decorandus was lid van de Raad van Advies van de Stichting Jazz In Duketown. De organisator van het grootste, gratis toegankelijke jazzfestival van Nederland. Decorandus is sinds 2004 lid van de Raad van Advies van de Stichting Leergeld, lid van een denktank die tot doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen breder op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen en ambassadeur van Stichting Close the Gap die als doel heeft de digitale kloof tussen Westerse en Afrikaanse landen te dichten. Een van de speerpunten van het Ricoh MVO-beleid sinds die tijd is: schenken van machines aan scholen in Afghanistan. Ook dit project is tot wasdom gekomen dankzij zijn persoonlijk engagement en het actief uitdragen van de overtuiging dat een bedrijf meer verantwoordelijkheid moet nemen dan sec een financieel "voorbeeldgedrag". Decorandus is sinds 2000 lid van de Raad van Advies van de Business School Nederland. Decorandus is eind jaren negentig jarenlang betrokken geweest bij de ontwikkeling en (deels) uitvoering van het Hippische Concours Indoor Brabant Zijn bedrijfseconomische kwaliteiten (verantwoordelijk voor de geheel dekkende) investering, zijn vakkundigheid en betrokkenheid hebben bijgedragen aan een toonaangevend bedrijf, dat sterk verweven is en blijft met uiteenlopende maatschappelijke initiatieven en activiteiten. Hij zet zich daarvoor breed verdienstelijk in op het gebied van cultuur, sport, economie en onderwijs. Zijn deskundigheid stelt hij ook onbezoldigd ten dienste van uiteenlopende sectoren.

(bron: bd.nl)

Naar begin