Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh dooft de lichten tijdens Wereldmilieudag

’s-Hertogenbosch, 3 juni 2013 – Op 5 juni, Wereldmilieudag, gaat de verlichting van Ricoh-billboards, uithangborden met het Ricoh-logo en de nachtverlichting van groepsbedrijven uit. Ook de Nederlandse kantoren in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam doen mee. De actie is onderdeel van de ‘Ricoh Global Eco Action Month’ waarin Ricoh extra aandacht besteed aan eco-activiteiten. De 100 procent ecologisch aangedreven billboards in New York (Times Square), Londen en Sydney blijven dankzij de energie vanuit natuurlijke bronnen op 5 juni wel branden.

Ricoh heeft de maand juni uitgeroepen tot de ‘Ricoh Global Eco Action Month’. In 2006 werd met het milieuevenement ‘Ricoh Global Eco Action’ gestart ter vergroting van het bewustzijn van medewerkers en ter promotie van milieuvriendelijk denken. Het thema van het zevende ‘Ricoh Global Eco Action’-jaar is “Denk en Handel. Denk en handel zelfstandig.”

Medewerkers worden individueel aangemoedigd om op het werk en thuis energie te besparen, en andere activiteiten te ontwikkelen waarin hun zorg voor het milieu tot uiting komt.

Ecologisch aangedreven elektronische billboards
Het laten branden van ecologisch aangestuurde elektronische billboards, tijdens het uitschakelen van alle overige reclameborden, is één van de manieren om milieubehoud wereldwijd uit te dragen en uit te bouwen.

Het initiatief is gebaseerd op de hoop dat als de billboards hun functie als reclamebord niet kunnen uitoefenen door slecht weer, de boodschap van  deze billboards veel mensen bewuster maakt van het milieu. Dat draagt bij aan het realiseren van een duurzamere samenleving.

Ricoh experimenteert sinds april 2009 met ecologisch aangedreven verlichting. Na plaatsing in 2010 van het eerste ecologische billboard op Times Square in New York, werden in juni en juli vorig jaar meer billboards geïnstalleerd in respectievelijk Londen en Sydney. Volgens berekeningen is de gemiddelde gecombineerde stroomopwekking van de drie locaties ongeveer 150.000 Wh per dag.

Naar begin