Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Europese financiële dienstverleners lopen voorop bij digitalisering van bedrijfskritische documenten

’s-Hertogenbosch, 25 november 2013 – Volgens nieuw onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ricoh1, zijn Europese organisaties in de financiële dienstverlening er meer dan andere branches in geslaagd in te spelen op de ‘kansen van bigger data’ – de digitalisering van bedrijfskritische, gedrukte documenten ten behoeve van de besluitvorming in bedrijven. De helft van de ondervraagde leidinggevenden van financiële organisaties (49 procent) gaf aan dat in hun bedrijf nu minder dan tien procent van de bedrijfskritische gegevens alleen in gedrukte vorm is opgeslagen, tegenover 37 procent in het onderwijs, 39 procent in de gezondheidszorg en 41 procent bij de overheid.

De ontwikkeling om meer informatie te digitaliseren wordt gestimuleerd door het besef dat belangrijke informatie die ‘onbenut’ is opgeslagen in fysieke documenten, door organisaties zou kunnen worden aangewend om beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen. Bijna negentig procent (86 procent) van de ondervraagde leidinggevenden bij financiële organisaties denkt dat ze beter het hoofd hadden kunnen bieden aan de huidige economische situatie als ze toegang hadden gehad tot historische gegevens over de vorige crisis. Bij leidinggevenden werkzaam in de overheidssector, in het onderwijs en de gezondheidszorg liggen deze percentages respectievelijk op 77, 78 en 79 procent.

De digitalisering van bedrijfskritische documenten heeft ook aanzienlijke positieve gevolgen voor de operationele kosten. Meer dan een derde (35 procent) van de organisaties in de financiële dienstverlening meldde dat de kosten voor de opslag van fysieke documenten was teruggebracht tot minder dan vijf procent van de omzet, en dit is wederom beter dan in het onderwijs (11 procent), bij de overheid (13 procent) en in de gezondheidszorg (26 procent).

Mark Boelhouwer, CEO van Ricoh Nederland, merkt hierbij het volgende op: “De focus op optimalisering van bedrijfskritische documentprocessen zal waardevolle bedrijfsinzichten en managementinformatie opleveren waardoor het financiële- en risicobeheer beter kunnen worden ondersteund. Als dit effectief wordt geïntegreerd met alle andere gegevens in het bedrijf, kunnen de trends en inzichten die worden verkregen uit historische gegevens helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen over zaken als prognoses en investeringen.” 

Organisaties in de financiële dienstverlening zullen de digitalisering van bedrijfskritische gegevens sneller blijven uitvoeren dan organisaties in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de overheid. Een op de vijf leidinggevenden van de organisaties in de financiële dienstverlening verwacht deze documenten volgend jaar geheel te hebben gedigitaliseerd, tegenover zeven procent van de leidinggevenden in de gezondheidszorg en het onderwijs, en negen procent bij de overheid. Dit heeft als resultaat dat organisaties in de financiële dienstverlening hun kosten verder zullen verlagen: de helft (48 procent) verwacht tussen de vijf en tien procent op de jaaromzet te besparen.

Boelhouwer vervolgt: “Het is nu tijd dat organisaties in de financiële dienstverlening alle bedrijfskritische processen volledig optimaliseren als onderdeel van het digitale transformatieproces. Dit levert niet alleen aanzienlijke kostenbesparingen op, maar het stelt professionals ook in staat informatie gemakkelijker te ontsluiten en sneller te delen dan voorheen, waardoor de reactiviteit en interne samenwerking toenemen. Door relevante processen, technologie en de toegang tot gegevens door medewerkers nader te bekijken, zullen organisaties in de financiële dienstverlening steeds flexibeler en concurrerender worden naarmate ze verder gaan in het digitale tijdperk.

Ga voor meer informatie over de gevolgen van door technologie gestuurde veranderingen naar
www.ricoh.nl/thoughtleadership

1 Onderzoek uitgevoerd door Coleman Parkes Research, mei-juni 2013

Naar begin