Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Onderwijssector in Europa wordt gehinderd door verouderde werkmethoden

‘s-Hertogenbosch, 26 februari 2013 – Uit recent onderzoek van Ricoh, uitgevoerd door Coleman Parkes, blijkt dat de onderwijssector in Europa, meer dan andere sectoren, last heeft van verouderde werkmethoden  in de strijd om het tempo van door technologie veroorzaakte veranderingen bij te houden. Maar liefst 88 procent van de respondenten in Europese onderwijsinstellingen vindt dat hun manier van werken verouderd is en dat ze hierdoor minder effectief en efficiënt zijn dan mogelijk is. Ook vinden de respondenten dat men aanzienlijk minder goed in staat is kwalitatief hoogwaardige onderwijsdiensten te leveren.

“Nu faculteiten en studenten steeds meer een moderne, mobiele leeromgeving verwachten, is het essentieel dat de onderwijssector gelijke tred kan houden met nieuwe technologieën en nieuwe werkmethoden”, stelt Mark Boelhouwer, Director Strategy & Operations van Ricoh Nederland. “Onderwijsinstellingen moeten steeds meer concurreren op het gebied van efficiency, waarde voor geld, en de kwaliteit van de dienstverlening aan studenten. Al deze aspecten kunnen worden verbeterd met technologie als deze op de juiste manier wordt geïntegreerd en toegepast binnen een organisatie.”

Daarnaast stelt 89 procent van de respondenten uit het onderwijs dat ze de gevolgen van mobiel werken ondervinden, waardoor de sector dus onder druk staat om nieuwe technologieën in te zetten om dit te ondersteunen. Maar nieuwe mobiele apparaten alleen zijn niet voldoende om de vraag naar betere manieren om informatie te delen te beantwoorden. 77 procent van de respondenten zegt toegang te hebben tot een aantal van de meest recente apparaten, maar dat het gebruik ervan wordt belemmerd door verouderde back-endsystemen. Dit betekent dat mobiele technologieën, zoals smartphones en tablets, niet volledig benut kunnen worden voor het verbeteren van documentworkflows. Als deze apparaten niet op de juiste manier zijn geïntegreerd met documentworkflows, zijn mobiele medewerkers nog altijd niet in staat hun informatie effectief te delen, studentendossiers realtime bij te werken en de informatie weer veilig op het netwerk terug te zetten. Dit kan leiden tot dubbel werk en beveiligingsproblemen.

Een ander probleem is dat meer dan twee derde (73 procent) van de respondenten in het onderwijs zegt dat in nieuwe technologie wordt geïnvesteerd voordat de functionaliteit van bestaande apparaten volledig is benut. Aangezien budgetten steeds meer onder druk staan, is het essentieel dat onderwijsinstellingen het meeste halen uit de bestaande technologieën waarover ze beschikken en de volledige functionaliteit benutten van reeds geïmplementeerde systemen en workflows, voordat ze besluiten te investeren in nieuwe voorzieningen en apparaten.

“Het heeft weinig zin nieuwe technologie aan te schaffen als deze niet volledig wordt geïntegreerd in het netwerk van een school of universiteit, waar medewerkers informatie kunnen bekijken en bewerken, en kennis kunnen delen, in het juiste bestandsformaat en op het moment dat dit nodig is. Om dit te bewerkstelligen moeten organisaties hun technologie en hun documentprocessen tegelijkertijd herzien zodat ze op elkaar aansluiten bij het ondersteunen van de bedrijfsdoelstellingen”, aldus Boelhouwer. “In het onderwijs betekent dit dat geoptimaliseerde documentprocessen docenten in staat stellen productiever te zijn en dat ze meer tijd kunnen besteden aan het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, in plaats van hun tijd te verdoen met het zoeken en archiveren van dossiers en documenten.”

Het onderzoek, de Ricoh Document Governance Index 2012, uitgevoerd door Coleman Parkes Research namens Ricoh, toont de invloed aan die nieuwe technologieën hebben op het informatiebeheer in Europese organisaties (ook onderwijsinstellingen), met inbegrip van de bedrijfskritieke documentprocessen voor uiteenlopende activiteiten als de boekhouding, HR, inkoop, en het bijhouden van dossiers en inschrijvingen van studenten.

Wilt u weten in hoeverre er samenhang is tussen uw bedrijfsprocessen, neem dan deel aan deze poll of download de onderzoeksreeks hier.
 
Over de Ricoh Document Governance Index 2012
Een nieuw perspectief: Ricoh Document Governance Index 2012 is een onafhankelijke onderzoeksstudie die werd uitgevoerd door Coleman Parkes Research in opdracht van Ricoh Europe PLC. Het levert een frisse nieuwe kijk op hoe bedrijfskritieke documentprocessen in heel Europa worden beheerd en het bouwt verder op de vorige Indexen van Ricoh: de Ricoh Document Government Index 2009 en de Ricoh Process Efficiency Index 2011

Het onderzoek richt zich op bedrijfskritieke documentprocessen; dit zijn de basisinteracties in een organisatie die zich regelmatig en continu voordoen. Er kunnen veel documenten mee gemoeid zijn, maar het belangrijkste punt is dat ze een rechtstreekse impact hebben op de interactie met klanten en werknemers.  Ze omvatten documentprocessen binnen HR, financieel management en financiële rapportage, inkoop, debiteuren en crediteuren.

Het onderzoek bestond uit 1075 interviews met C-level executives, directeuren en andere werknemers van grote (meer dan 1000 werknemers), middelgrote (500-999 werknemers) en kleine (minder dan 500 werknemers) organisaties in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Scandinavië (Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken), Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De organisaties zijn actief in de sectoren onderwijs, legal, energie, gezondheidszorg, de publieke sector, verkoopssector, productie en de financiële dienstensector. Er werden ook kwalitatieve interviews uitgevoerd met Europese C-level executives om meer inzicht te krijgen in hoe ze hun bedrijfskritieke documentprocessen beheren.

Download het onderzoek hier.

1. In vergelijking met respondenten uit de publieke sector en de sectoren financiële dienstverlening, juridische zaken, nutsvoorzieningen/energie, gezondheidszorg, productie en detailhandel.

Naar begin