Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Snelheid van verandering grootste technologie-gerelateerde zorg binnen de Gezondheidszorg

Ricoh, ‘s-Hertogenbosch, 19 februari 2013 – Nieuwe informatie uit een door Ricoh gesponsord onderzoek toont aan dat 92.5 procent van de leidinggevenden in de gezondheidszorg, biotechnologie en farmaceutica in de afgelopen drie jaar meer afhankelijk is geworden van technologie.  De meerderheid van de leidinggevenden in de zorg (70 procent) vindt dat technologie hun medewerkers creatiever heeft gemaakt op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe gezondheidszorgdiensten, medicijnen en producten. Maar het is tegelijk duidelijk dat belangrijke uitdagingen blijven bestaan met betrekking tot het integreren van technologie om patiëntenzorg, diensten en administratie te verbeteren. Meer dan een derde van de respondenten (35 procent) gaf aan dat een computerfout hun organisatie minstens eenmaal  in de afgelopen zes maanden geld heeft gekost. Het onderzoek ‘Humans and Machines’ werd recentelijk uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit en benadrukt de steeds belangrijkere rol die technologie speelt in de gezondheidszorgsector.

“Nu telezorg groeit binnen alle zorgdisciplines, is de noodzaak om de integratie hiervan en de transformatie van traditionele processen te versnellen groter dan ooit,” zegt Mark Boelhouwer, Director Strategy & Operations bij Ricoh Nederland. “De schattingen zijn dat de digitale economie zeven keer zo snel groeit als de rest van de economie, dus zal het tempo van technologie-gedreven veranderingen waarschijnlijk niet snel afnemen. Technologie zal een belangrijke rol blijven spelen bij de veranderingen in de gezondheidszorg en een bodem zijn voor nieuwe bedrijfsmodellen die de manier waarop gezondheidsprofessionals communiceren met patiënten en diensten leveren veranderen.“

Technologie-gedreven veranderingen betekenen waarschijnlijk niet dat robots en computers de menselijke elementen van patiëntenzorg in de toekomst zullen vervangen. De respondenten uit de gezondheidszorg, biotechnologie en farmaceutica gaven het diagnosticeren van aandoeningen bij patiënten (36 procent) en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en medicijnen (32 procent) aan als de twee belangrijkste gebieden waar menselijke intuïtie prevaleert. Daarentegen zegt slechts 5 procent dat gezondheidsprofessionals tijd moeten besteden aan het behandelen van patiëntendossiers en slechts 8 procent zegt dat hun tijd besteed zou moeten worden aan het verbeteren van administratieprocessen.

De respondenten zijn het erover eens dat er nog meer ruimte is voor technologie om efficiëntiewinst te maken, waarbij 65 procent zegt dat er meer gedaan kan worden. De grootste uitdaging van de gezondheidssector komt tot uiting wanneer gebruik wordt gemaakt van technologie die zich sneller ontwikkelt dan de interne processen die dit ondersteunen. Dit wordt versterkt door het feit dat er vaak verschillende systemen binnen een organisatie gebruikt worden die niet verbonden of geïntegreerd zijn met elkaar, zoals aangegeven werd door 38 procent van de leidinggevenden in de gezondheidszorg. En hoewel het alom wordt erkend dat er vraag is naar proces-gedreven verbeteringen binnen de gezondheidszorg, geeft de meerderheid van de ondervraagden (78 procent) toe dat technologie op zichzelf weinig of geen waarde toevoegt.

“Het menselijke element is essentieel voor patiëntenzorg, maar ook noodzakelijk om innovatieve processen te ontwikkelen die investeringen in technologie omzetten in voordelen.  Door informatiebeheersystemen te integreren in een ziekenhuis kan een arts bijvoorbeeld gemakkelijker toegang krijgen tot patiëntendossiers, direct toegang krijgen tot onderzoeksresultaten en recepten direct doorsturen naar apothekers, waardoor de aangeboden gezondheidszorg sneller en efficiënter wordt,” zegt Pieter Rahusen, Market Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland. “Technologie kan van zichzelf niet zulke meetbare effecten op gezondheidszorgdiensten hebben. Het zijn de menselijke intuïtie en deskundigheid die ervoor zorgen dat het werkt en voldoet aan de behoeften van de sector.”

“Voor succesvolle automatisering van belangrijke processen zoals patiëntendossiers is meer vereist dan enkel het investeren in digitale gereedschappen. Innovatieve processen garanderen dat belangrijke informatie wordt opgeslagen, geïntegreerd in de organisatie en 24 uur per dag gemakkelijk bereikt kan worden. Daarnaast zullen geautomatiseerde processen de standaardisatie van documentatie ondersteunen, het delen van informatie vereenvoudigen, administratiekosten verlagen en vertrouwelijkheid van gegevens verbeteren,” zegt Rahusen. 

De beste praktijkvoorbeelden van de effecten die behaald kunnen worden door middel van automatisering worden genoemd in het Europese actieplan voor e-gezondheid van de Europese Commissie . In Denemarken werd een jaarlijkse besparing van $120 miljoen verwezenlijkt en besparen artsen gemiddeld 50 minuten per dag, die normaal gesproken besteed worden aan administratief werk.  In Italië wordt de algehele besparing sinds de introductie van informatie- en communicatietechnologie in de Zorgsector op 11,7 procent van de nationale zorgkosten geschat (namelijk €12,4 miljard). De besparingen van digitale recepten op zichzelf worden al op ongeveer €2 miljard geschat.

“Door zich te richten op procesoptimalisatie, kunnen zorgmedewerkers profiteren van een toenemende behendigheid, wat minder zorgen betekent wanneer ze nieuwe technologieën en werkmethoden in gebruik nemen. Het belangrijkste is dat ze zich kunnen richten op wat ze echt belangrijk vinden - het vinden van nieuwe innovaties op het gebied van patiëntenzorg en het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg die ze bieden,” concludeert Rahusen.

Download het gezondheidszorginzicht via http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/nl/humans-and-machines/

Neem deel aan het debat via Technology Frontiers op 5-6 maart 2013.

Naar begin