Nieuws

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Summa College bespaart 30% op printkosten en CO2-uitstoot met hulp van Ricoh

’s-Hertogenbosch / Eindhoven, 19 september 2013 – Het Summa College heeft onlangs een achtjarige overeenkomst met Ricoh gesloten voor het volledig uitbesteden van de documentdienstverlening. Dankzij Ricoh’s Managed Document Services realiseert het Summa College een kostenbesparing van minimaal 30% en zullen alle afdrukvoorzieningen CO2-neutraal zijn. Daarnaast kunnen medewerkers, studenten en gasten via het nieuwe Ricoh myPrint met hun eigen laptop, tablet of smart phone eenvoudig mobiel printen.

Ricoh ontzorgt het Summa College met haar Managed Document Services (MDS) programma, onder meer door het overnemen van IT-beheertaken, eerstelijnsservice, preventief onderhoud, en het bijvullen van papier en verbruiksmaterialen. Ricoh zal ook de reprografische dienstverlening overnemen en optimaliseren. Zo zullen documenten volledig digitaal via een webportal door medewerkers en studenten aangeleverd kunnen worden. Dit leidt ertoe dat documentprocessen efficiënter kunnen worden ingericht waardoor het Summa College zich nog beter kan richten op haar kerntaken en tegelijkertijd een aanzienlijke kostenbesparing realiseert.

Duurzaamheid
Ger Franssen, hoofd inkoop van het Summa College zegt: “In lijn met het door het Summa College ondertekende duurzaamheidsconvenant is in de aanbesteding veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De focus lag op afname van energieconsumptie, reductie van papierverbruik en CO2-uitstoot. Ricoh levert aan het Summa College printers met het Greenline kwaliteitslabel. Door een optimaal gebruik van producten en diensten van Ricoh is het mogelijk om 100% CO2-neutraal te printen. Standaard worden de printers ingesteld op dubbelzijdig en zwart-wit en zal het per printopdracht extra handelingen vergen om enkelzijdig en/of in kleur te printen. Ook zijn de printers voorzien van een stand-by en spaarstand om energieverbruik te beperken.”

Continue verbetering
Fieke de Wit, contractmanager van het Summa College: “We hebben deze aanbesteding meteen aangegrepen om een aantal zichtbare veranderingen door te voeren. Zo gaan we met de hulp van Ricoh het huidige aantal printers significant reduceren. Hier staat tegenover dat we het aantal Multifunctionele Printers (MFP’s)  gaan uitbreiden. Medewerkers en studenten kunnen straks vanaf iedere locatie, en als ze dat willen zelfs vanuit thuis, mobiel printen naar een willekeurige MFP binnen het Summa College. Waar we voorheen veel gedoe hadden met kopieer en printtegoeden van onze studenten, wordt ook deze zorg volledig van ons overgenomen. Met Ricoh myPrint kunnen studenten hun tegoed eenvoudig online opwaarderen en Ricoh regelt de volledige betalingsafhandeling zodat wij er geen omkijken meer naar hebben.” De Wit vervolgt: “de wereld verandert snel. Technologische mogelijkheden worden in snel tempo ontwikkeld. In de maximaal acht jaar dat het contract loopt kunnen er veel interessante technologieën op de markt beschikbaar komen die nu nog niet bekend zijn of voor het Summa College nu nog geen toegevoegde waarde hebben. Daarom zal Ricoh ons ondersteunen om gedurende de looptijd van het contract continue verbeteringen door te voeren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het digitaliseren van onze postkamer.”

Brug slaan van papier naar digitaal
Maurice Janssen Duijghuijsen, Client Manager Onderwijs bij Ricoh Nederland voegt toe: “Wij zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het structureel reduceren van de kosten van bedrijfsvoering enerzijds en verbeteren van kwaliteit van onderwijs anderzijds. We zetten ook vol in op duurzaamheid door te garanderen dat de CO2-uitstoot en het energieverbruik met minimaal 30% gereduceerd zal worden. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van een optimalisatie onderzoek, de inzet van Carbon Balanced Printing en het leveren van onze GreenLine producten. Dit zijn gerecyclede MFP’s en printers die alle voordelen van een nieuwe machine bieden, maar gegarandeerd duurzaam en wel tegen een lagere prijs. Daarnaast helpen we het Summa College de komende acht jaar de brug te slaan van papier naar digitaal. Want dat het onderwijs verandert van een papieren naar een digitale wereld weten we allemaal. Ricoh is als geen ander in staat om het Summa College te ondersteunen om deze verandering op een duurzame en efficiënte wijze te laten verlopen.”

Over het Summa College
Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en een achttal gelieerde scholen. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.
Meer informatie vind je op: www.summacollege.nl of Twitter: @SummaCollege

Naar begin