Bestuurders van onderwijsinstellingen staan onder druk; bureaucratie houdt snelle veranderingen tegen

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Bestuurders van onderwijsinstellingen staan onder druk; bureaucratie houdt snelle veranderingen tegen

’-Hertogenbosch, 25 maart 2014 - Europese onderwijsinstellingen vinden dat ze zich nu sneller moeten aanpassen aan veranderingen dan de afgelopen drie jaar. Bijna alle respondenten (98%) zeggen onder druk te staan doordat ze wijzigingen snel moeten doorvoeren. Ze zijn echter wel enthousiast over de rol die technologie gaat spelen in de toekomst van onderwijs. Respondenten zien augmented reality als één van de technologieën waarmee ze de prestaties van hun organisatie en de ervaring van de studenten kunnen verbeteren. Dit is een groot aantal vergeleken met andere sectoren; slechts 5% van de respondenten denkt er ook zo over. Deze bevindingen komen voort uit nieuw onderzoek met de naam The Challenge of Speed, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh.

De belangrijkste gebieden die in de toekomst snel moeten wijzigen zijn volgens de respondenten geconcentreerd rond backoffice activiteiten. De twee belangrijkste struikelblokken bij het bereiken van meer flexibiliteit zijn de realisatie van een gemeenschappelijke aanpak van werknemers, bedrijfseenheden en functies (44%) en het tegen gaan van bureaucratische beslissingsprocessen (35%).

Jeroen Spierings, Market Development Manager Educatie bij Ricoh Nederland: “Er is veel dynamiek in de onderwijssector als het gaat over de toekomst van studeren. Technologie verbetert de ervaring van de student en draagt bij aan plezierig leren. Ook de Europese Commissie richt zich middels het initiatief Opening Up op open onderwijsbronnen, hieronder vallen bijvoorbeeld ook Massive Open Online Courses (MOOC's). Er bestaat echter ook onderliggende druk om méér te bieden, vaak met minder middelen, terwijl scholen tegelijkertijd een aantrekkelijke onderwijsplek moeten blijven. Het onderzoek toont aan dat met meerdere niveaus aan bureaucratie, verschillende lagen verantwoordelijken en uiteenlopende visies, instellingen blijven functioneren zonder echte wijzigingen in de werkwijze aan te brengen. Tenzij deze problemen direct aangepakt worden, kunnen deze zaken in de toekomst van invloed zijn op de kerndoelstellingen van onderwijsinstellingen.”

Bestuurders zien in dat er meer behoefte is aan verandering in de kernfunctie van de backoffice, die vaak documentintensief is met veel verschillende processen. Toen gevraagd werd de gebieden te noemen waar veranderingen het meest cruciaal zijn, werden het verbeteren van de kernprocessen (44%), het werven van nieuwe medewerkers (42%) en het invoeren van nieuwe technologieën (40%) het meest genoemd. Daarnaast werden deze gebieden ook als de gebieden gezien, waarin de komende drie jaar de meeste veranderingen verwacht worden. Dit geeft aan dat de respondenten vinden dat de juiste processen, mensen en technologieën essentieel zijn voor snellere verandering.

Het onderzoek laat ook zien dat meer dan twee derde van de respondenten (71%) gemiddelde tot extreme werkonderbrekingen ervaren heeft, veroorzaakt door technologische veranderingen de afgelopen drie jaar. Er bestaat iets meer vertrouwen in de toekomst, waarbij 56% de komende drie jaar hetzelfde niveau aan werkonderbrekingen voorziet. De reden voor een dergelijk optimisme kan worden toegeschreven aan het vertrouwen in de overwinning van de struikelblokken met het backoffice. Steeds meer onderwijsinstellingen nemen bovendien grotere risico's in de overgang naar digitaal werken. Daarnaast helpt ook de digitale agenda van de EU, die lidstaten vraagt e-learning gangbaar te maken, om dit soort uitdagingen te overwinnen.

Spierings voegt toe: "Bestuurders zien in dat snelheid en efficiëntie belangrijk zijn. Hoewel de technologie nieuwe mogelijkheden biedt, moeten ze zich meer richten op de kernprocessen en veranderen in een echte digitale en verbonden instelling, waar onderwijsmaterialen en belangrijke administratieve informatie in de juiste vorm op de juiste tijd beschikbaar zijn. En een snelle invoering van verandering is een belangrijk element om succesvolle onderwijsprogramma's voor de 21ste eeuw te realiseren. Het goede nieuws is dat onderwijsinstellingen er niet alleen voor staan. Zowel overheidsinitiatieven als innovaties in de particuliere sector ondersteunen bestuurders van onderwijsinstellingen in hun strijd."

Voor meer informatie over de snelheid van veranderingen waarvoor de onderwijssector staat, gaat u naar www.ricoh.nl/thoughtleadership om het volledige artikel en de infographic te downloaden en de video te bekijken.

Naar begin