Inkoopprocessen in Nederland nog niet op orde

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Inkoopprocessen in Nederland nog niet op orde

 ‘s-Hertogenbosch, 19 maart 2014 – 72 procent van de inkopers in Nederland heeft geen proces voor het vinden van de juiste leveranciers. Daarnaast heeft meer dan de helft (52%) geen vastgelegde procedure voor het opvragen van offertes. Dit blijkt uit het onderzoek Inkopen, eruit halen wat erin zit. Het onderzoek, gehouden onder 300 Nederlandse inkoopprofessionals, is een resultaat van de samenwerking tussen inkoopspecialist Peter Streefkerk, Ricoh en Basware. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe Nederland ervoor staat op het gebied van inkoopmanagement.

Sourcing, tendering en auctioning vormen basisstappen van een inkoopproces, het fundament van de inkoopfunctie. Toch heeft 72 procent van de inkoopprofessionals sourcing niet op orde. Bij tendering ligt dit percentage iets lager (52%). Ook is het opvallend dat, in een tijd waarin steeds meer wordt geautomatiseerd, 56 procent van de artikel- en prijslijsten van leveranciers niet automatisch kunnen worden ingelezen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de inkoopprofessionals (42%) niet beschikt over een dashboard voor het bewaken van KPI’s. Er wordt nu nog te vaak gebruik gemaakt van standaard rapportages die niet aansluiten op de wensen van de klant.
“De uitkomsten van het onderzoek zijn niet direct alarmerend, maar in een aantal gevallen zijn de resultaten op zijn minst wonderbaarlijk te noemen”, zegt Mike Hermes, Principal Business Consultant Procure 2 Pay bij Ricoh Nederland. “In relatie tot het motto van ons onderzoek ‘Inkopen. Eruit halen wat er in zit’ mag je constateren dat inkopend Nederland er zeker nog niet alles uit haalt. E-procurement en digitaal inkoopmanagement bieden in dat opzicht veel toegevoegde waarde voor een organisatie.”

“Een algemene conclusie is dat de basis in een groot aantal gevallen nog niet op orde is”, zegt Peter Streefkerk. “Een basis die wel nodig is om verder te groeien en een volwaardig gesprekspartner voor de business te worden. Vanuit dat oogpunt bekeken biedt de uitkomst van dit onderzoek voldoende aanknopingspunten voor verbetering.”

Het hele onderzoek is te downloaden via: http://inspiratie.ricoh.nl/inkoop-onderzoek

Naar begin