Ricoh honderdste lid OpenPEPPOL

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Ricoh honderdste lid OpenPEPPOL

Lidmaatschap maakt digitaal factureren in Europa mogelijk 

’s-Hertogenbosch, 28 mei 2014 – Ricoh Nederland is lid geworden van OpenPEPPOL, wat staat voor de Pan European Public Procurement Online Association. Dit  internationale initiatief is in 2012 opgericht om digitaal inkopen en factureren binnen Europa beter mogelijk te maken.  Leden uit achttien Europese landen, Rusland en de Verenigde Staten zijn hierbij aangesloten, Ricoh is het honderdste lid van OpenPEPPOL.

OpenPEPPOL is een technische infrastructuur waarmee facturen kunnen worden uitgewisseld. Organisaties die gebruik maken van de infrastructuur van OpenPEPPOL kunnen digitale facturen sturen en ontvangen waarna deze direct kunnen worden verwerkt door hun debiteuren en crediteuren. Dit dankzij de standaarden waar alle leden zich aan hebben gecommitteerd. OpenPEPPOL wordt dan ook gezien als het internationale netwerk waarbinnen afspraken zijn gemaakt over factureringsstandaarden om het internationale elektronische betalingsverkeer te vereenvoudigen en te stimuleren.

OpenPEPPOL is tevens de infrastructuur die gebruikt wordt door het afsprakenstelsel Simplerinvoicing, waar Ricoh  deel van uit maakt. Simplerinvoicing is een collectieve samenwerking van veertien Nederlandse en Finse organisaties op het gebied van e-invoicing en administratieve software. Deze partijen streven samen naar brede acceptatie, standaardisatie en daardoor eenvoudigere implementatie van e-invoicing. E-invoicing maakt het versturen, ontvangen en verwerken van facturen niet alleen eenvoudiger, maar het bespaart organisaties ook administratiekosten. Daarnaast wordt het factureringsproces milieuvriendelijker, sneller en gebruiksvriendelijker.

Johan Kennis, Product Marketeer bij Ricoh Nederland: “E-Facturatie staat voor een grote doorbraak. Het is een belangrijk speerpunt binnen de Digitale Agenda van de EU en organisaties kunnen gemiddeld tot 40% van hun factureringskosten besparen door over te stappen op digitaal factureren. Door gezamenlijke inspanningen van internationale partijen te verenigen in initiatieven als OpenPEPPOL en Simplerinvoicing, stimuleren we de verdere ontwikkeling en adoptie van open standaarden. Hierdoor wordt samenwerking tussen de verschillende dienstverleners de norm. Ons lidmaatschap van OpenPEPPOL zien we als een katalysator van deze inspanningen. We verwachten dat het aansluiten bij deze technische infrastructuur grote gevolgen zal hebben voor de adoptie van e-factureren.”

Naar begin