Tech Evolved Workplace

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Publieke sector verwacht langzamere invoering van augmented reality, robots en drones op de werkplek dan andere sectoren

20140814_infographic_small’s-Hertogenbosch, 14 augustus 2014 – Werknemers in de Europese publieke sector voorspellen dat hun werkplek binnen twintig jaar wordt gedomineerd door geavanceerde technologieën die werkwijzen drastisch zullen veranderen. Nieuw onderzoek over de toekomstige werkplek, dat in opdracht van Ricoh door Coleman Parkes werd uitgevoerd, geeft weer hoe werknemers in de publieke sector uitkijken naar een hightech werkomgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van augmented reality (70%), kantoorrobots (62%) en drones (62 procent).

Vergeleken met werknemers uit de sectoren onderwijs, financiële dienstverlening en zorg, verwachten werknemers in de publieke sector de komende vijf tot tien jaar een relatief langzame invoering van nieuwe technologieën op de werkvloer. Wel geloven zij sterk dat het in de toekomst gemeengoed wordt gebruik te maken van vooruitstrevende innovaties in hun directe werkomgeving. Een voorbeeld hiervan zijn carrier nodes (56%), die ervoor zorgen dat informatie rechtstreeks via elektronische signalen naar het brein van de werknemer worden verstuurd. Zo kunnen bijvoorbeeld belangrijke gegevens met betrekking tot kerndienstverlening voor burgers, interne initiatieven en landelijke, regionale en EU-brede wetgeving snel naar de werknemer in de publieke sector worden verstuurd, net voordat een belangrijke vergadering plaatsvindt.

De voordelen van een technologisch ontwikkelde werkomgeving zijn volgens de respondenten dat informatie en communicatie beter kunnen worden gestroomlijnd. Meer dan de helft van de respondenten gelooft daarnaast dat dit zorgt voor een betere toegang tot de informatie die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (59%). 55% denkt dat het hen zal helpen taken sneller af te ronden en 51% denkt dat het de samenwerking tussen medewerkers zal verbeteren. Door geavanceerde technologie zo te implementeren dat het kernprocessen ondersteunt, kunnen organisaties tijd besparen en hun middelen en personeel zo inzetten dat de dienstverlening aan burgers verbetert. Toch dienen bestuurders in de publieke sector een aantal zaken in overweging te nemen.

Of het nu gaat om het ontwikkelende economische klimaat of de druk om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, bestuurders staan voortdurend voor de uitdaging meer te doen met minder. Uit het onderzoek blijkt dat behalve de kosten (56%) en veiligheid (46%), ook nationale regelgeving (43%) in de weg staat bij het omarmen van nieuwe technologieën. Meer dan één op de vier respondenten noemde de volgende zaken als extra obstakels bij het implementeren van nieuwe technologie:

  • Weerstand van werknemers (33%)

  • Terughoudendheid als het gaat om invoering van nieuwe werkwijzen/interne processen (27%)

  • Mogelijkheid om op oudere technologische systemen aan te sluiten (27%). 

De drang van de publieke sector om een technologische aanpak te hanteren bij het stroomlijnen van activiteiten wordt ondersteund door de doelstelling van de Europese Commissie, om het gebruik van e-Overheidsdiensten in 2015 bij burgers met 50% en bij bedrijven met 80% te laten toenemen .

Mark Boelhouwer, CEO Ricoh Nederland: “Er bestaat weinig twijfel over dat de toekomstige werkvloer van de publieke sector, net als andere sectoren, anders is dan vandaag de dag. Er komen immers steeds nieuwe manieren bij om te communiceren en informatie te ontvangen. Een toekomst waarin bijvoorbeeld augmented reality, breed is geïmplementeerd komt snel dichterbij. Maar werknemers geven aan dat er eerst nog een aantal belangrijke stappen te nemen zijn voordat zij van dergelijke innovaties kunnen profiteren. Hieronder vallen een betere digitalisering van bedrijfskritieke processen en een andere benadering van de manier waarop werknemers toegang tot informatie krijgen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bijna een derde nog geen gebruik maakt van interne, digitale samenwerkingsplatformen, terwijl ook 'follow-me printing' en online vergaderingen nog weinig worden toegepast. Een omgeving die altijd beschikbaar en interactief is en samenwerkt, kan de productiviteit en effectieve communicatie met burgers alleen maar doen toenemen.”

Naar begin