Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

IDC MarketScape: Ricoh wereldleider in print- en documentveiligheid

‘s Hertogenbosch, 20 januari 2020 – Ricoh komt in een nieuw rapport van IDC MarketScape naar voren als wereldleider op het gebied van print- en documentveiligheid. In het rapport "IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment"1 wordt de strategie van Ricoh nauwgezet bekeken.

IDC MarketScape: Ricoh wereldleider in print- en documentveiligheid

Het rapport laat duidelijk zien hoe het bedrijf zich onderscheidt van de concurrent en van toegevoegde waarde is. Ricoh beschermt, beheert en verbindt de systemen die onmisbaar zijn voor een modern bedrijf. Volgens IDC MarketScape onderscheidt Ricoh zich vooral met zijn mondiale leveringsmodel en klantgerichte aanpak.

Document- en informatiebeveiliging
Uit het rapport van IDC MarketScape blijkt dat het portfolio van Ricoh tegemoetkomt aan alle "pijnpunten en kopersbehoeften" op het gebied van document- en informatiebeveiliging "voor alle verticals en bedrijven van elk formaat"2 cruciaal in een wereld die steeds digitaler wordt. De moderne werkplek is beter verbonden dan ooit tevoren, met alle bedreigingen voor de informatieveiligheid van dien. Dat weet Ricoh. Daarom voert het bedrijf een gelaagde beveiligingsstrategie, die begint bij de ingebouwde beveiliging in Ricoh-printers en zich uitstrekt tot netwerk- en serverbeveiliging, ingebouwde apps en meer.

"Diepgaande branche-expertise, managed services en oplossingen die beantwoorden aan de vraag van de klant: dat zijn de redenen dat Ricoh koploper blijft op het gebied van beveiliging in de print- en documentomgeving", zegt Robert Palmer, Research VP voor de groep Imaging, Printing and Document Solutions van IDC. "Ricoh onderscheidt zich van de concurrentie dankzij zijn mondiale leveringsmodel en klantgerichte aanpak. Het bedrijf komt met oplossingen en diensten tegemoet aan de pijnpunten en kopersbehoeften voor alle verticals en bedrijven van elk formaat."

Empowering digital workplaces
Ricoh werkt rechtstreeks met klanten samen om hun print- en documentinfrastructuur te beveiligen en baseert die aanpak op de bekende BIV-classificatie: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheid is verweven in diverse methoden en oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan 'pull printing', waarbij alle naar de printer verzonden documenten pas worden vrijgegeven na verificatie bij de printer zelf. Daarnaast waarborgt Ricoh de integriteit van documenten door bijvoorbeeld te verhinderen dat ze door onbevoegden worden gebruikt en bewerkt. En ten slotte werkt het bedrijf samen met klanten aan oplossingen om gevoelige informatie te beveiligen zonder dat bevoegde gebruikers hier onnodige hinder van ondervinden (beschikbaarheid). Met maatwerk en een aanbod dat nooit stilstaat maakt Ricoh zijn merkbelofte 'empowering digital workplaces' waar. Dankzij Ricoh krijgen werknemers van bedrijven op een veilige en intuïtieve manier toegang tot informatie, waar ze ook aan het werk zijn.  

Verder maakt het rapport melding van de strategische partnerschappen van Ricoh en hoe het bedrijf overnames gebruikt om zijn positie op het gebied van beveiliging te verstevigen. Analisten noemen vooral de recente overname van DocuWare een "goede aanvulling op het portfolio van Ricoh" en een manier waarop Ricoh dichter bij het midden- en kleinbedrijf komt te staan.

Informatie beveiligen
"We zijn constant in gesprek met klanten en houden veranderende dreigingen scherp in de gaten. Aan de hand van die veldkennis ontwikkelen we nieuwe oplossingen en passen we bestaande oplossingen aan om ervoor te zorgen dat informatie veilig blijft in een digitale wereld die snel verandert", zegt Yasuyuki Nomizu, Corporate Senior Vice President en Chief Information Security Officer bij Ricoh Company, Ltd. "Ricoh luistert echt naar de klant als het om beveiliging gaat. Natuurlijk is dat overal in het bedrijf van waarde, maar beveiliging is een ingewikkelde kwestie die altijd in beweging is. Daarom is deze benadering de effectiefste manier om te bepalen met welke oplossingen, kenmerken en functies we de gegevens van klanten veilig kunnen houden. We analyseren het dreigingslandschap doorlopend en stellen vast hoe onze klanten hierdoor geraakt worden. Zo kunnen we proactieve maatregelen treffen en hun informatie nog beter veiligstellen."

Ga voor het laatste nieuws en meer informatie over de oplossingen van Ricoh naar www.ricoh.nl

1"IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment", doc #US44911119, december 2019,http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH 
2"IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019–2020 Vendor Assessment", doc #US44911119, december 2019, http://idcdocserv.com/US44811119e_RICOH 

| Over IDC MarketScape |

Over IDC MarketScape: IDC MarketScape gebruikt een speciaal model om het concurrentievermogen van aanbieders van ICT-diensten in een bepaalde markt te beoordelen. Voor het onderzoek wordt een strenge scoremethode gehanteerd op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria. Het resultaat is één grafische weergave waarop de positie van elke leverancier in een bepaalde markt te zien is. IDC MarketScape zet IT- en telecomaanbieders op een zinvolle manier tegen elkaar af door hun product- en dienstenaanbod, capaciteiten en strategieën, en huidige en toekomstige marktsuccesfactoren met elkaar te vergelijken. Daarnaast krijgen afnemers van technologie een compleet beeld van de sterke en zwakke punten van hun huidige en potentieel nieuwe leveranciers.

|Over Ricoh|

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. We helpen klanten informatie en documenten effectiever organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. Al meer dan 80 jaar doen we dat met document management solutions, IT services, communication services en commerciële en industriële printoplossingen.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2020 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.008 miljard yen (ongeveer 18.5 miljard USD). 

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie: 
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: RicohNetherlands
Facebook: ricohnederland
YouTube: ricohnl
Blog: WerkTrends.nl