Onderzoek Ricoh: 53% verwacht dat de werkgever
15.10.2019

Onderzoek Ricoh: 53% verwacht dat de werkgever maatschappelijke problemen helpt oplossen

’s-Hertogenbosch, 15 oktober 2019 – Uit een nieuw onderzoek van Ricoh blijkt dat steeds meer werknemers van hun werkgever verwachten dat deze een positieve bijdrage aan maatschappelijke problemen levert. Het door Arup opgestelde Future of Work-rapport onderzoekt hoe technologie, in combinatie met samenwerking en duurzaamheid, bepalend zal zijn voor onze banen.
Onderzoek Ricoh: 53% verwacht dat de werkgever
Werknemers vinden het de taak van de werkgever om de mogelijkheden van technologie te gebruiken voor positieve veranderingen op het werk en daarbuiten. Meer dan de helft (58%) van de Nederlandse werknemers vindt dat werkgevers een beter evenwicht tussen werk en privé moeten bieden, naarmate de technologie verbetert. Bovendien verwacht 44 procent van de respondenten dat werkgevers de toenemende winst door automatisering herinvesteren in de medewerkers en de samenleving.

Salaris inleveren

Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse werknemers wil dat hun werkgever meewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Van de respondenten is 12 procent bereid om 10 procent salaris in te leveren wanneer de werkgever zich inzet om maatschappelijke problemen op te lossen.
Veel werknemers staan echter sceptisch tegenover de intenties van hun werkgever. Iets minder dan de helft (47%) denkt dat hun werkgever automatiseringstechnologie zal gebruiken om de winst te vergroten en het aantal banen te verminderen.

Medewerkers essentieel

Maurits Aalders, Marketing Director Ricoh Nederland, licht het als volgt toe: “Cloud computing, artificial intelligence en robotica zijn een aantal technologieën die de manier waarop we werken de komende tien jaar zullen veranderen. Organisaties moeten slimme keuzes maken en de juiste technologie kiezen voor hun behoeften, maar technologie is geen wondermiddel om medewerkers te vervangen. Mensen blijven essentieel in de organisatie van de toekomst.”
“Er wordt verwacht dat werkgevers het goede voorbeeld geven en meer positieve bijdragen leveren aan de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Samenwerking is cruciaal om de grote uitdagingen aan te gaan in de moderne samenleving. Dit kan niet alleen aan de non-profitsector of overheid worden overgelaten. Ondernemingen die technologische voordelen terug laten vloeien naar de samenleving, zullen succesvoller zijn en meer talent aantrekken.“

Nieuwe vormen van samenwerking

Het Future of Work-rapport analyseert meer dan honderd bronnen, en geeft zo de beste inzichten en voorbeelden van hoe technologie de arbeidsmarkt zal vormgeven. Hieruit blijkt dat technologie nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maakt tussen mensen onderling, tussen mens en machine en tussen machines onderling (automatisering).
Het rapport besluit dat automatisering en technologie de zakelijke agenda bepalen, maar dat tegelijkertijd ook de rol van de mens cruciaal blijft in duurzaam opererende ondernemingen. Technologie zal de werknemer uiteindelijk verlossen van afmattende taken, zodat ze kunnen focussen op werk dat waardevoller is en meer voldoening schenkt. Op die manier kunnen ondernemingen hun middelen inzetten om voor positieve verandering te zorgen in de samenleving.

Nederland onder de loep:

Winst uit technologie moet gebruikt worden voor een beter evenwicht tussen werk en privéWerknemers moeten maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en ongelijkheid helpen oplossenWerknemers moeten winst uit technologie herinvesteren in de samenleving en haar mensenWerkgevers zullen automatiseringstechnologie gebruiken om de winst te vergroten en banen te verminderen
Nederland58%53%44%47%
Download het volledige Future of Work-rapport hier en ontdek waarom het belangrijk is om mensen en duurzaamheid voorop te plaatsen.
Kijk voor meer informatie op www.ricoh.nl.
Over het onderzoek: Opinium Research LLC peilde tussen 30 augustus en 5 september 2019 naar de mening van 3000 kantoormedewerkers. Hierbij waren telkens 500 respondenten afkomstig uit het VK, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland.

|Over Ricoh|

Als Digital Services Company laat Ricoh je werkplek écht voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. Veilig, efficiënt en duurzaam!

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2023 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.134 miljard yen (ongeveer 16 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: /RicohNetherlands
Facebook: /ricohnederland
YouTube: /ricohnl
Blog: WerkTrends.nl