Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Ricoh verhoogt hernieuwbare elektriciteit doelstelling naar 50% voor 2030

’s-Hertogenbosch, 03 maart 2021 - Ricoh verhoogt zijn elektriciteit doelstelling voor het gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd van 30 naar 50 procent vóór 2030. Voor maart 2023 wil het bedrijf zijn energie bovendien voor 30 procent uit hernieuwbare bronnen halen.

Ricoh verhoogt hernieuwbare elektriciteit doelstelling naar 50% voor 2030

Op deze manier versnelt het bedrijf de overgang naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen met acht jaar. Ricoh voegt de tussentijdse doelstellingen toe aan de opgestelde ESG-doelstelling, samen met de start van het 20e Mid-Term Management Plan dat twee jaar loopt vanaf april 2021.

Patricia Smit-Weterings, CSR manager bij Ricoh: “Ricoh is sterk gericht op het behalen van specifieke doelen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik voor onze eigen organisatie. Voor het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch gebruikt Ricoh Nederland al vanaf 2012 uitsluitend groene stroom in lijn met de doelstellingen van het RE100-initiatief. Daarnaast werken we continu aan verduurzaming van onze logistieke en productieprocessen. Onze dienstverlening, logistiek, hardware, software en digital services leveren daardoor een significante bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld door het faciliteren van CO2 neutraal printen en bieden van digitale oplossingen met een sustainable footprint.” 

Toetsen aan drie P’s
Alle belangrijke buitenlandse locaties van Ricoh willen in 2030 grotendeels hernieuwbare elektriciteit gebruiken. Ricoh voert hiervoor een uitgebreid evaluatiesysteem in. Zo gaat Richoh Japan, vanaf 2021, de elektriciteit die op het hoofdkantoor (Ota-ku, Tokio) wordt gebruikt, omzetten naar hernieuwbare elektriciteit (CO2-reductie: 2.000 ton/jaar; hernieuwbare-elektriciteit: 4,3 GWh/jaar).

Het nieuwe uitgebreide evaluatiesysteem voor hernieuwbare elektriciteit is gebaseerd op de definitie van de Ricoh Groep over een duurzame samenleving. Volgens deze definitie moet er een evenwicht komen tussen de drie P's: duurzame economie (Prosperity), duurzame samenleving (People) en duurzaam milieu (Planet). Op basis van het evenwicht tussen de drie P's beoordeelt het evaluatiesysteem of een energiecentrale de potentie heeft nieuwe energiebronnen te ontwikkelen, een lagere milieuimpact heeft en/of eigendom is van een lokale gemeenschap.

In de toekomst gaan Ricoh’s vestigingen, die duurzame elektriciteit inkopen, dit systeem gebruiken bij het kiezen van elektriciteitsleveranciers.

Duurzaam herstel
Ricoh gaat de kwaliteit en kwantiteit van de opgewekte hernieuwbare elektriciteit verhogen. Door bijvoorbeeld vanaf 2020 100% van de elektriciteit die gebruikt wordt door Ricoh Thermal Media (Wuxi), productiebasis in China, om te zetten in hernieuwbare elektriciteit (een CO2-reductie-effect van ongeveer 6.500 ton/jaar en 10,5 GWh/jaar aan hernieuwbare elektriciteit). Met deze initiatieven zet Ricoh zich in voor een duurzaam herstel, mede door de impact van COVID-19.

In april 2017 werd Ricoh het eerste bedrijf in Japan dat zich aansloot bij RE100. Dit is een samenwerkingsverband van 's werelds meest invloedrijke bedrijven die zich inzetten voor het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit. In maart 2020 heeft Ricoh zijn milieudoelstellingen geactualiseerd door de veranderingen in wereldwijde trends met betrekking tot de opwarming van de aarde. Ricoh heeft zijn doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen (BKG) herzien van 30% naar 63% in 2030, ten opzichte van 2015. De herziene doelstelling, die is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, is in overeenstemming met de 1,5°C-ambitie van de Overeenkomst van Parijs.

Klimaatverandering is een van ‘s werelds meest urgente milieuproblemen. Ricoh blijft zich inspannen om een koolstofarme maatschappij te creëren door actief energiebesparende activiteiten en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit binnen het bedrijf te promoten en door zakelijke partners en klanten aan te moedigen om mee te werken.

Bijlagen
Wereldwijde initiatieven in 2020 voor hernieuwbare elektriciteit, waaronder CO2-reductie en hernieuwbaar elektriciteitsverbruik:

CO2 reductie effectHernieuwbare elektriciteit verbruik
RE100 behaald op alle 22 verkooplocaties in 12 Latijns-Amerikaanse dochterondernemingen+/- 800 ton per jaar3.0 GWh/jaar
Behaald RE100 in Ricoh China+/- 400 ton per jaar0.6 GWh/jaar
Introductie van zonnepanelen op de productielocatie van Yamanashi Electronics (Thailand) Co., Ltd. en start van eigen stroomopwekking+/- 450 ton per jaar0.8 GWh/jaar
Bij Ricoh U.K. Products Ltd. werden zonnepanelen geïnstalleerd+/- 400 ton per jaar CO2 reductie-equivalent1.6 GWh/jaar

Gerelateerde informatie: 
  • In 2018 schakelden negen Europese verkoopfilialen en het Franse productiebedrijf Ricoh Industry France S.A.S. over op 100% hernieuwbare elektriciteit voor de hergebruik-recyclingoperatie.
  • Zomer 2019: Alle vijf A3 multifunctionele machines fabrieken in China, Thailand en Japan zijn overgeschakeld op hernieuwbare elektriciteit.
  • Oktober 2019: Ricoh U.K. Products Ltd. (productie- en bedrijfsontwikkeling locatie in de U.K.) is overgeschakeld op hernieuwbare elektriciteit.
  • November 2019: PPA werd geïntroduceerd bij Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., Ltd. (Chinees productiebedrijf). Ongeveer 20% van het gebruik werd omgezet naar hernieuwbare elektriciteit.
  • In 2019/2020 ontvingen vijf verkooplocaties van Ricoh Japan de "ZEB* Ready"-certificering of hoger, dankzij energiebesparing en apparaten die zonne-energie opwekken en opslaan. 
  • April 2020: Ricoh Environmental Business Development Center (Gotemba City, Shizuoka Prefecture) behaalde RE100.
  • Juli 2020: Ricoh Manufacturing (China) Ltd. (nieuwe productielocatie in China) is begonnen met fabrieksactiviteiten, waarbij 100% hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt.

* Afkorting van Net Zero Energy Building. Gebouwen die een aanzienlijke hoeveelheid energie per jaar verbruiken. "ZEB" (100% reductie), "Nearly ZEB" (75% of meer reductie), en "ZEB Ready" (50% of meer reductie) zijn de energiebesparingsnormen.

|Over Ricoh|

Als Digital Services Company brengt Ricoh organisaties vooruit. We helpen professionals optimaal samen te werken. Met innovatieve technologie die informatie altijd en overal beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en duurzaam. Al meer dan 85 jaar doen we dat met document management solutions, IT services en commerciële en industriële printoplossingen.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2021 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 1.682 miljard yen (ongeveer 15.1 miljard USD). 

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie: 
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: RicohNetherlands
Facebook: ricohnederland
YouTube: ricohnl
Blog: WerkTrends.nl