Technologische investeringen onvoldoende gericht op het verbeteren van de werkbeleving
23.02.2023

Technologische investeringen onvoldoende gericht op het verbeteren van de werkbeleving

Optimale werkbeleving essentieel voor aantrekken en behouden personeel

‘s-Hertogenbosch, 23 februari 2023 – In veel organisaties blijven de technologische investeringen voor het verbeteren van de werkbeleving achter. En dat terwijl een optimale werkbeleving cruciaal is voor het aantrekken en behouden van talent. Dit blijkt uit recent onderzoek van Ricoh, dat werd uitgevoerd door Opinium en geanalyseerd door het Centre for Economics and Business Research (CEBR). Aan het onderzoek deden 1000 werknemers en 250 beslissers van Nederlandse organisaties mee. 

41% van de werknemers zegt dat de introductie van nieuwe technologieën binnen hun organisatie niet het gewenste effect heeft op hun werk(beleving). Mogelijk zijn werkgevers onvoldoende op de hoogte van de wensen en behoeften van hun werknemers als het gaat om digitale transformatie. En kunnen zij hier daarom geen passende invulling aan geven. Technologische investeringen leiden hierdoor vaak niet tot het gewenste resultaat.

Werkbeleving reden om bij werkgever te blijven

Als bedrijven niets of onvoldoende doen om de werkbeleving te verbeteren, kan dit gevolgen hebben voor de productiviteit én het aantrekken en behouden van talent. Meer dan een kwart van de werknemers (27%) noemt de arbeidsomstandigheden en werkbeleving namelijk als een belangrijke reden om bij hun huidige werkgever te blijven.

Vertrek talenten voorkomen

Werkgevers willen het vertrek van hun talenten vanzelfsprekend voorkomen. Want een werknemer vervangen is kostbaar. Toch zetten nog maar weinig bedrijven digitale werkplektechnologieën in om de werkbeleving te verbeteren. Zo maakt één op de vier Nederlandse organisaties nog geen gebruik van productiviteits- en projectmanagementsoftware (32%), automatiseringssoftware (28%) of hybride vergadertechnologie (27%).

Concrete oplossingen

Om werknemers zoveel mogelijk aan boord te houden, is het voor organisaties belangrijk om niet alleen om feedback te vragen aan werknemers. Natuurlijk is het belangrijk dat werknemers zich gehoord voelen, maar vervolgens moet deze feedback ook worden omgezet in concrete oplossingen op de werkplek.

Optimale werkbeleving, hogere loyaliteit

Door strategieën te implementeren en investeringen te doen waarbij de werknemer centraal staat, verbetert automatisch de werkbeleving en de loyaliteit van werknemers. Dit leidt dan weer tot waardevoller, efficiënter werk én betere resultaten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de werknemers (62%) zich bewust is van de meerwaarde die zij aan de organisatie kunnen toevoegen als zij de juiste technologieën tot hun beschikking hebben.

Mens centraal bij transformatie

Eugene Kersjes, CEO van Ricoh Nederland, vertelt: “Organisaties investeren vooral in tools en technologieën om hun groei en toekomstbestendigheid te waarborgen. En om concurrerend te blijven. Daartegenover blijkt uit onderzoek dat zij er niet in slagen om met werknemers te communiceren over mogelijkheden om hun werk gemakkelijker, efficiënter en leuker maken. Als de werkomgeving niet optimaal is, is de kans aanwezig dat werknemers verder gaan zoeken.”

Kersjes vervolgt: “Daarom moet de werknemer centraal staan bij elke transformatie van een werkplek. Daarbij is het belangrijk dat organisaties écht luisteren naar de behoeften en uitdagingen van werknemers, en hier actief op inspelen. Dit is essentieel voor het aantrekken en behouden van talent, het stimuleren van samenwerking, het verhogen van de productiviteit én het zorgen voor een gevoel van voldoening binnen de hele organisatie.”

Bezoek voor meer informatie: www.ricoh.nl/insights en download het rapport.

|Over Ricoh|

Als Digital Services Company laat Ricoh je werkplek écht voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. Veilig, efficiënt en duurzaam!

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2023 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.134 miljard yen (ongeveer 16 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: /RicohNetherlands
Facebook: /ricohnederland
YouTube: /ricohnl
Blog: WerkTrends.nl