Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Werknemer verwacht hulp van werkgever om vaardigheden te verbeteren

’s-Hertogenbosch, 27 november 2019 – Uit nieuw onderzoek van Ricoh blijkt dat werknemers ervan overtuigd zijn over de juiste vaardigheden te beschikken om succes te boeken in hun carrière. Hierbij verwachten ze hulp van hun werkgevers om zich aan de veranderende technologie te kunnen aanpassen. Het door Arup opgestelde Future of Work-rapport onderzoekt hoe technologie, in combinatie met samenwerking en duurzaamheid, bepalend zal zijn voor onze banen.

Werknemer verwacht hulp van werkgever om vaardigheden te verbeteren

Hoewel automatisering en technologie bepaalde banen zullen vervangen in de toekomst, blijkt uit onderzoek dat werknemers openstaan voor de potentiele voordelen van deze veranderingen. 46% van de respondenten is optimistisch over de kansen die technologie creëert op het werk. 66% is enthousiast over de mogelijkheden om flexibeler en collaboratiever te werken. Meer dan de helft (56%) heeft er ook vertrouwen in over de nodige vaardigheden te beschikken om hun baan de komende tien jaar te behouden en carrière te maken.

Leren in de digitale samenleving

Organisaties implementeren steeds meer technologische oplossingen. Hierdoor krijgen werknemers de juiste tools en vaardigheden aangeboden waarmee ze hun loopbaan kunnen voortzetten. Meer dan de helft (66%) van de werknemers verwacht dat hun werkgever voorziet in tools en trainingen om zich te ontwikkelen in nieuwe rollen, naarmate de technologie vordert.

Maurits Aalders, Marketing Director Ricoh Nederland: “Nooit eerder hadden nieuwe technologieën zo’n snelle impact op de markt. Bovendien lijkt de trend niet te keren. De evolutie heeft een positieve impact op de manier waarop we werken: arbeidsintensieve taken vervangen en tijd vrijmaken voor meer zinvol werk dat meer voldoening geeft. Op de huidige arbeidsmarkt werken jongere en oudere generaties nauw samen. Hierdoor verwachten zij logischerwijs dat hun werkgever de mogelijkheden van technologie benut om hen te ondersteunen en hun vaardigheden te vergroten.”

Werkplek van de toekomst

Hoewel samenwerking en flexibiliteit centraal staan op de werkplek van de toekomst, toont het rapport aan dat een fysiek kantoor nog lang niet tot het verleden behoort. Slechts 16% van de werknemers denkt dat kantoren de komende tien jaar verdwijnen en dat iedereen gaat telewerken. Bijna de helft (46%) van de werknemers denkt echter dat flexibel werk in de toekomst wordt opgenomen in contracten. Slechts (12%) is bereid 10% loon in te leveren om bij een werkgever te werken die dat in de praktijk brengt.

Aalders stelt: “De beste werkgevers geven prioriteit aan menselijke samenwerking en flexibiliteit in hun onderneming. De traditionele manier van werken de rug toekeren kan cruciaal zijn voor organisaties om hen te helpen talent te ondersteunen, motiveren en te behouden. Op het hoofdkantoor van Ricoh bieden we werknemers de mogelijkheid om zich in een andere rol te ontwikkelen. Dat blijkt een effectieve manier om vaardigheden te ontwikkelen, expertise te delen en een open en inclusieve cultuur te creëren.”

Het nieuwe samenwerken

Het Future of Work-rapport analyseert meer dan 100 bronnen voor de beste inzichten en voorbeelden hoe technologie de arbeidsmarkt gaat vormgeven. Hieruit blijkt dat technologie nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maakt tussen mensen onderling, tussen mens en machine en tussen machines onderling (automatisering).

Nederland onder de loep:

Werknemers vertrouwen erop over de nodige vaardigheden te beschikken om hun baan de komende tien jaar te behoudenWerkgevers moeten tools en training aanreiken om werknemers te helpen zich aan te passen aan nieuwe technologieënWerknemers zijn bereid 10% loon in te leveren om te werken voor een werkgever die openstaat voor flexibel werkWerknemers zijn optimistisch over de opportuniteiten van technologie op het werk
Nederland56%66%12%46%

Download het volledige Future of Work-rapport hier en ontdek waarom het belangrijk is om mensen voorop te plaatsen.

Kijk voor meer informatie op www.ricoh.nl.

|Over Ricoh|

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. We helpen klanten informatie en documenten effectiever organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. Al meer dan 80 jaar doen we dat met document management solutions, IT services, communication services en commerciële en industriële printoplossingen.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2020 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.008 miljard yen (ongeveer 18.5 miljard USD). 

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie: 
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: RicohNetherlands
Facebook: ricohnederland
YouTube: ricohnl
Blog: WerkTrends.nl