VieCuri Medisch Centrum en Ricoh geven patiëntenregistratie kwaliteitsimpuls

Printen Twitter LinkedIn Facebook

VieCuri Medisch Centrum en Ricoh geven patiëntenregistratie kwaliteitsimpuls

Venlo/ ‘s-Hertogenbosch, 2 maart 2011 - VieCuri Medisch Centrum gaat haar werkwijze op het gebied van patiëntenregistratie en –logistiek vernieuwen. Ricoh, leverancier van IT- en documentmanagement oplossingen, ontwikkelde voor VieCuri een aantal innovatieve oplossingen, die in de ziekenhuizen in Venlo en Venray toegepast gaan worden. Vanuit de ambitie om zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijk te werken, gaan de vernieuwingen het mogelijk maken om de grote bestaande papieren formulierenstromen gefaseerd te gaan digitaliseren en de patiëntenlogistiek te optimaliseren.

Patiëntenregistratie: beginpunt van de ‘stroom’ van een patiënt

Om te beginnen stapt VieCuri over op een nieuwe wijze van patiëntregistratie. De huidige ponsplaatjes worden vervangen door een representatieve patiëntenpas, die voorzien is van een barcode (patiëntnummer), naam en pasfoto. Deze pas is de logistieke spil in het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis, en is de toegangspoort tot het systeem van patiëntenlogistiek dat als het ware onder het ziekenhuisbezoek ligt. Voor de uitgifte van de nieuwe patiëntenpas gaat VieCuri gebruik maken van 3 zelf-service registratiezuilen. Deze gebruiksvriendelijke registratiezuilen zijn beschikbaar voor alle al geregistreerde patiënten. Een geavanceerd softwaresysteem scant en controleert met behulp van het ID-bewijs van de patiënt direct alle gegevens, en zorgt voor uitgifte van de patiëntenpas. Via de zuil kunnen eventueel gegevens worden gewijzigd of toegevoegd. Het systeem gaat zelfs zo ver, dat de pasfoto die op het ID-bewijs staat, automatisch aan de nieuwe patiëntenpas wordt toegevoegd.

De inschrijfbalie blijft bestaan, maar ook daar wordt een efficiëntieslag gemaakt. Zo wordt ook hier de patiëntenpas volledig geautomatiseerd aangemaakt. Het ID-bewijs van de patiënt wordt gescand, waarna de gegevens automatisch ingelezen worden, en de nieuwe patiëntenpas geprint kan worden. Dit alles heeft naast een kostenbesparing vele voordelen tot gevolg; een verkorte wachttijd, minder kans op fouten, minder fraude-gevoelig, een eenvoudige werkwijze en een professionele uitstraling.

Vervolgstappen

De nieuwe patiëntenpas biedt de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen die de patiëntenlogistiek en patiëntvriendelijkheid in het ziekenhuis verder kunnen optimaliseren te implementeren.  Voorbeelden zijn aanmeldzuilen, waarbij de patiënt de mogelijkheid heeft om zichzelf aan te melden bij de polikliniek. Door een koppeling met het afsprakensysteem weet de specialist dan dat de patiënt in de wachtkamer heeft plaats genomen. Dit voorkomt wachtrijen bij de polikliniekbalies, en er kan worden ingespeeld op zogenaamde no shows. Verder kan de patiënt bij aanmelding via de zuil al geïnformeerd worden over een eventuele uitloop van het spreekuur en kan via schermen in de wachtkamer de volgende patiënt worden opgeroepen. Maar de patiëntenpas zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden als betaalmiddel, bij het aanvragen van maaltijden of tv en als toegangsmiddel.

Kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie

VieCuri Medisch Centrum streeft altijd naar een verbetering van de kwaliteit van de te leveren zorg. Het optimaliseren van informatievoorziening naar de patiënt speelt een belangrijke rol in die ambitie. Arend Vreugdenhil, Raad van Bestuur: "Met de introductie van de nieuwe patiëntenpas maken we een flinke stap op digitaal gebied. Dat doen we vanuit het belang van de patiënt. De nieuwe pas zorgt voor een verbetering van de veiligheid van de patiëntgegevens en daarmee maken we als ziekenhuis een kwaliteitsslag in het belang van de patiënt." Paul Nanninga, Director Strategic Accounts & Managed Document Services bij Ricoh zegt bij de ondertekening van het contract: “Een eenvoudige en veilige patiëntregistratie is tegenwoordig het beginpunt van een efficiënte en patiëntvriendelijke werkwijze. Letterlijk de gehele stroom van de patiënt door het ziekenhuis kan daardoor geoptimaliseerd worden. Dit betekent lagere kosten voor het ziekenhuis, maar bovenal een tevreden patiënt”.

Over VieCuri Medisch Centrum
Als topklinisch ziekenhuis (STZ) levert VieCuri hooggespecialiseerde zorg met een bovenregionale functie. Onder andere neurochirurgie en (in de toekomst) het cardiologisch dottercentrum zijn belangrijke topklinische diensten. Mensen uit de regio Noord-Limburg kunnen met bijna elke zorgvraag terecht bij VieCuri, zowel in Venlo als in Venray. Naast de geavanceerde technologie en kostbare voorzieningen die nodig zijn deze diensten te leveren, staat of valt de kwaliteit van zorg uiteindelijk bij de manier waarop mensen elkaar bejegenen. Van die klantgerichtheid is VieCuri doordrongen.


Over Ricoh Nederland
Ricoh is leverancier van IT & Documentoplossingen. Dankzij de sleutelrol die Ricoh heeft gespeeld bij de snelle ontwikkeling van de wereldwijde kantoorautomatisering, is het bedrijf in slechts twintig jaar uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in duurzame documentoplossingen. Met 108.500 medewerkers en kantoren in meer dan 50 landen beschikt het Ricoh concern momenteel over één van de grootste verkoop- en servicenetwerken in de branche. Het hoofdkantoor van Ricoh Nederland is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.
 

Naar begin