Update naar aanleiding van aardbeving en tsunami in Noord-Oost Japan

Printen Twitter LinkedIn Facebook

Update naar aanleiding van aardbeving en tsunami in Noord-Oost Japan

’s-Hertogenbosch, 5 april 2011 - De Ricoh Group blijft zich volledig inzetten voor een snel herstel van de gevolgen van de aardbeving en de tsunami in Japan. Er zijn verschillende aanvullende maatregelen getroffen om hinder als gevolg van de gebeurtenissen in Japan voor klanten en distributeurs tot een minimum te beperken. De Europese activiteiten van Ricoh kennen vooralsnog geen problemen. Vanuit ons Europese distributiecentrum in Bergen op Zoom kunnen we aan de verzoeken van onze klanten en dealers in Europa blijven voldoen.

De Numazu fabriek, waar de meerderheid van Ricoh’s PxP-toner voor de Ricoh Pro C900 en Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition geproduceerd wordt, is niet rechtstreeks getroffen door de aardbeving en blijft dan ook produceren. Het productieproces is echter geherstructureerd, zodat de productie gestaag verhoogd kan worden, ook al is er nog sprake van uitval van elektriciteit.

Ook de fabriek in Fukui, waar de conventionele productie van toner voor Ricoh’s kantoorproducten plaatsvindt, is niet direct getroffen en blijft produceren binnen mogelijkheden die de energievoorziening biedt. Deze toner wordt ook geproduceerd in fabrieken elders in de wereld, waardoor het aanbod hiervan op een hoog niveau blijft.

Ricoh Unitechno Co, Ltd, Yashio, Saitama, waar hoge capaciteit mfp’s geproduceerd, gereviseerd en recycled worden blijft gewoon produceren, evenals de Atsugi Plant, Atsugi, Kanagawa, verantwoordelijk voor mfp’s en printeronderdelen. Waar nodig wordt actie ondernomen om productie te verhuizen naar andere regio’s in Japan, productieprocessen te herstructureren en eventueel te zoeken naar alternatieve leveranciers.

De situatie rond de Fukushima kerncentrale wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Ricoh heeft geen vestigingen binnen de twee uitsluitingzones. Ricoh’s senior medical officer houdt de stralingseffecten en alle informatie daarover zorgvuldig in de gaten, en ziet erop toe dat waar nodig passende maatregelen getroffen worden. Dit om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Daarnaast worden de producten van Ricoh niet blootgesteld aan straling boven de gestelde veiligheidsniveaus. Logistieke partners blijven onafhankelijke tests uitvoeren, waarbij tot op heden geen effecten zijn geconstateerd.

Ricoh blijft met collega’s in de getroffen regio en in de rest van het land samenwerken om ervoor te zorgen dat alle steun die nodig is geboden kan worden. Waar mogelijk levert Ricoh een bijdrage aan een snel herstel.

Naar begin