IDC MarketScape 2023-onderzoek: Ricoh gepositioneerd als wereldleider in printtransformatie
04.09.2023

IDC MarketScape 2023-onderzoek: Ricoh gepositioneerd als wereldleider in printtransformatie

‘s Hertogenbosch, 6 september 2023 – Ricoh maakte vandaag bekend dat de organisatie is gepositioneerd in de Leaders Category van de IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Vendor Assessment (doc #US51146523, August 2023)

IDC MarketScape benoemt in het rapport: “Veel concurrenten richtten zich pas na de coronapandemie op transformatie. Ricoh greep daarentegen deze kans al vroeg aan. De afgelopen tien jaar is Ricoh geëvolueerd. Van een documentgerichte organisatie, gefocust op kantoorapparatuur, documentbeheer en aanverwante diensten, naar een datagerichte organisatie.”

Digital services

In het rapport staat dat de activiteiten van Ricoh op het gebied van digital services “een steeds groter percentage wordt van de totale omzet”. Het rapport noemt ook een aantal van deze digital services, waaronder:

  • IT-, cloud- en werkplekdiensten
  • Digitaliseren en verwerken van gestructureerde en ongestructureerde data.
  • Transformatie- en informatiebeheer

Toewijding voor de printmarkt

Tegelijkertijd vermeldt het rapport de toewijding van Ricoh aan de eigen print- en hardware-activiteiten: “Hoewel Ricoh de transitie naar digital services benadrukt, blijft de organisatie investeren in de kernactiviteiten. De overname van de scanorganisatie PFU en de productie-joint venture met Toshiba Tec geven de toewijding van Ricoh aan voor de printmarkt.”

“Gedijen in het digitale tijdperk”

“Ricoh heeft een  lange historie in innovatie en zet zich in om te anticiperen op marktveranderingen. Ricoh toont hiermee kracht op verschillende gebieden van ons onderzoek, waardoor Ricoh bewijst zich aan te passen en te groeien in het digitale tijdperk,” aldus Keith Kmetz, Program Vice President, Imaging, Printing & Document Solutions Research, IDC.

“Terwijl Ricoh de grenzen van print blijft herdefiniëren en het digitale landschap omarmt, blijft de organisatie een bron van innovatie en kwaliteit Dit toont aan hoe een strategische visie, technologische bekwaamheid en klantgerichtheid kunnen leiden tot transformatief succes.”

Toename van de klantperceptie

In een tijd van transformatieve verschuivingen geeft Ricoh de eigen identiteit en marktbenadering opnieuw vorm. Met een uitgebreid portfolio van digital services die zijn gericht op het vormgeven van de toekomstige werkplek. Het rapport geeft aan: “Het afgelopen jaar realiseerde Ricoh een opmerkelijke verschuiving in de merkassociatie. Klanten zien Ricoh nu als leider op het gebied van digitale diensten en als essentiële partner voor de bedrijfsvoering. Ook sluiten de producten en diensten van Ricoh aan bij de behoeften van de klant. Bovendien liggen de klanttevredenheidscijfers van Ricoh consistent boven de beoogde doelstellingen.”

Ricoh positioned as a Leader in 2023 IDC MarketScape for Worldwide Print Transformation

Positieve feedback van klanten

Het rapport zegt het volgende over de feedback van Ricoh-klanten: “De klanten die we spraken, waren positief over het ruimtegebruik op kantoor (Ricoh Spaces) en het slimmer kunnen werken door digitaliseren en automatiseren. Op het gebied van Ricoh Spaces waren klanten vooral positief over het bieden van een veilige werkomgeving. Klanten noemden ook analysetools waarmee ze beter inzicht krijgen in het gebruik van het kantoor om toekomstige veranderingen in gang te zetten (zoals herinrichting en kosten verlagen,).

De klanten gaven aan dat ze vaak aanzienlijke kosten bespaarden (tot 30%) en aanzienlijke winsten boekten in efficiëntie en productiviteit bij bedrijfsprocessen. Het hielp ook bij het vaststellen van best practices in verschillende processen.”    

Andere IDC MarketScapes-onderzoeken

IDC MarketScapes noemt Ricoh vaker als wereldleider in recente onderzoeken, zoals hogesnelheid inkjetoplossingen1, Cloud MPS2, Print for the Distributed Workspace en beveiligingsoplossingen en -diensten4. 

Toewijding voor titel als wereldleider

"Onze oorsprong ligt  in het verbinden van mensen met informatie,” zegt Huib Kolen, Manager Product Marketing & Programs bij Ricoh Nederland. “Ricoh is altijd toegewijd aan kansen signaleren, innovatie stimuleren en aanpassingen realiseren aan de veranderende zakelijke omgeving.

Onze positie als wereldleider in de IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Vendor Assessment is, volgens ons, het resultaat van langlopende acties. Deze ondernemen we nu enkele jaren als reactie op veranderingen in de sector. Deze veranderingen geven ons de tools om Ricoh proactief te positioneren als een dynamische digital services provider en integrator.

Leading Change at Work

Huib Kolen vervolgt: “Wij geloven in het omarmen van verandering én willen hierin de leiding nemen: Leading Change at Work. We blijven een combinatie van geavanceerde technologieën en diensten aanbieden. Zo laten we de werkplek van onze klanten écht voor hen werken.”

Ga voor meer informatie naar https://www.ricoh-europe.com/insights/reports-whitepapers/idc-marketscape-print-transformation/.

1. “IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2023 Vendor Assessment,” doc #US50450723, April 2023, https://www.ricoh-europe.com/news-events/news/ricoh-named-a-leader-in-idc-marketscape-assessment-of-worldwide-high-speed-inkjet-press-vendors/ 
2. “IDC MarketScape: Worldwide Cloud MPS Hardcopy 2022 Vendor Assessment,” doc #US47337721, Jan 2022, https://www.ricoh-europe.com/news-events/news/idc-marketscape-names-ricoh-a-leader-in-worldwide-cloud-mps-hardcopy-vendor-assessment/ 
3. “IDC MarketScape: Worldwide Print in the Distributed Workforce 2022 Vendor Assessment,” doc #US48596221, Jan 2022, https://www.ricoh-europe.com/news-events/news/idc-marketscape-names-ricoh-a-leader-in-worldwide-print-in-the-distributed-workforce/ 
4. “IDC MarketScape: Worldwide for Security Solutions and Services Hardcopy 2022-2023 Vendor Assessment,” doc #US48851622, Jan 2023, https://www.ricoh-europe.com/insights/reports-whitepapers/idc-names-ricoh-a-global-leader-in-security-solutions-and-services/ 

| Over IDC MarketScape |

Over IDC MarketScape: IDC MarketScape gebruikt een speciaal model om het concurrentievermogen van aanbieders van ICT-diensten in een bepaalde markt te beoordelen. Voor het onderzoek wordt een strenge scoremethode gehanteerd op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria. Het resultaat is één grafische weergave waarop de positie van elke leverancier in een bepaalde markt te zien is. IDC MarketScape zet IT- en telecomaanbieders op een zinvolle manier tegen elkaar af door hun product- en dienstenaanbod, capaciteiten en strategieën, en huidige en toekomstige marktsuccesfactoren met elkaar te vergelijken. Daarnaast krijgen afnemers van technologie een compleet beeld van de sterke en zwakke punten van hun huidige en potentieel nieuwe leveranciers.

|Over Ricoh|

Als Digital Services Company laat Ricoh je werkplek écht voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. Veilig, efficiënt en duurzaam!

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2023 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.134 miljard yen (ongeveer 16 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: /RicohNetherlands
Facebook: /ricohnederland
YouTube: /ricohnl
Blog: WerkTrends.nl