Ricoh versnelt duurzaamheidsdoelen: netto CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 naar nul in 2040
18.03.2024

Ricoh versnelt duurzaamheidsdoelen: netto CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 naar nul in 2040

Ricoh Groep herziet de doelstellingen om nog sneller te anticiperen op klimaatverandering

‘s-Hertogenbosch, 18 maart 2024 – Goed nieuws: Ricoh scherpt zijn duurzaamheidsdoelstellingen aan. Het bedrijf ambieert om de belangrijkste doelstellingen in 2040 al te bereiken, in plaats van in 2050. Dan moet de CO2-uitstoot*1 binnen Scope 1 (directe uitstoot) en Scope 2 (indirecte uitstoot) netto uitkomen op nul. Ook moet dan het elektriciteitsverbruik binnen de bedrijfsactiviteiten (RE100*2) voor 100% uit hernieuwbare energie afkomstig zijn.

Nieuwe doelstellingen

Het doel is om de CO2-uitstoot van fiscaal jaar 2015 (referentiejaar) met 90% te reduceren via eigen maatregelen. De laatste 10% reductie wil Ricoh realiseren via CO2-compensatie. Hierbij hanteert Ricoh uitsluitend internationaal erkende methoden*3. Bij de nieuwe doelstellingen voor 2040 hoort ook een Scope 3-reductiepercentage van 65% ten opzichte van fiscaal jaar 2015. Dit is een uitbreiding van het Scope 3-doel voor 2030. Het gaat dan om de categorieën: inkoop (1), transport (4), en gebruik (11). Het bereiken van ‘netto nul’ in Scope 1, 2 en 3 in 2050 is een andere laatste toevoeging. Hierbij streeft Ricoh naar een emissiereductie van 90% ten opzichte van het niveau van fiscaal jaar 2015 door middel van vrijwillige inspanningen.

Ricoh versnelt duurzaamheidsdoelen:  netto CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 naar nul in 2040

Overzicht van de nieuwe doelen

FYxxScope 1, 2Scope 3
HuidigNieuwHuidigNieuw
2030Geen veranderingkt-CO2eq169n.v.t.1 400**1n.v.t.
Reductie %63% lager t.o.v. FY15n.v.t.40% lager t.o.v. FY15n.v.t.
2040Nieuw ingesteldkt-CO2eqGeen doel gesteld0Geen doel gesteld1 000 **2
Reductie %90% lager t.o.v. FY1565% lager t.o.v. FY15
Resterende CO2Compensatie via internationaal erkende methodenGeen compensatie
2050Herzienkt-CO2eq000**2
Reductie %n.v.t90% lager t.o.v. FY15n.v.t.90% lager t.o.v. FY15
Resterende CO2Compensatie via internationaal erkende methodenGeen veranderingCompensatie via vermeden emissiesCompensatie via internationaal erkende methoden

**1 Categorie 1, 4, en 11 **2 Alle categorieën

Bij de ontwikkeling van Ricohs numerieke doelstellingen om de uitstoot met 90% te reduceren t.o.v. fiscaal jaar 2015 door middel van eigen maatregelen, is gekeken naar de normen van het ‘Science Based Target Initiative’ (SBYi). Ook hebben we de uitkomsten van mondiale dialogen in overweging genomen, zoals COP28*. Daar werd overeengekomen om de capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen. En om de verbeteringen in de energie-efficiëntie tegen 2030 op mondiale schaal te verdubbelen, om zo de toenemende schade aan te pakken die wordt veroorzaakt door de klimaatverandering. 

Onze maatregelen om de nieuwe doelen te bereiken

1. 2040: maatregelen voor Scope 1 (directe CO2-uitstoot) 

    i. Bedrijfs- en productiefaciliteiten elektrificeren, proactief waterpompen introduceren

        ii. Elektrificatie van het wagenpark

2. 2040: maatregelen voor Scope 2 (indirecte CO2-uitstoot) 

    i. De introductie van aanvullende hernieuwbare energiebronnen versnellen, door te voldoen aan de nieuwe RE100-norm.

3. 2050: maatregelen voor Scope 3 (indirecte CO2-uitstoot in de waardeketen)

    i. Het bereik vergroten van partners in de toeleveringsketen (partners aanzetten tot verduurzaming)

        ii. De inkoop van grondstoffen en diensten met een lagere impact op het milieu bevorderen

RE100

Ricoh sloot zich in april 2017 aan bij de RE100, een samenwerkingsverband van invloedrijke organisaties die zich inzet voor het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit. In maart 2020 scherpte Ricoh de doelstelling voor de reductie van CO2-uitstoot in 2030 al aan van 30% naar 64% t.o.v. 2015. Dit herziene doel, dat werd goedgekeurd door het Science Based Targets (SBT)-initiatief, is in lijn met de ambitie van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. In maart 2021 implementeerde Ricoh al een evaluatiesysteem voor hernieuwbare elektriciteit en scherpte de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit aan naar 50% in fiscaal jaar 2030.

Een duurzame toekomst

Nicolette Kraay, SDG Impact Lead bij Ricoh Nederland, vertelt: “Ik ben trots op Ricohs tomeloze inzet om de uitstoot van CO2 te reduceren en verder te verduurzamen. Dit gaat verder dan alleen onze eigen organisatie. We helpen ook onze klanten met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. We blijven ons voortdurend inzetten voor een duurzame toekomst, ook door organisaties en hun medewerkers te helpen beter en anders te werken.”

*1 90% reductie + compensatie voor resterende emissies.

*2 Wereldwijd initiatief van organisaties die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit.

*3 Conform ISO 14068-1:2023, gepubliceerd in november 2023

*4 de 28ste ‘Conference of the Parties’ (COP28) in het kader van het ‘Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering’

Gerelateerde link

Achievement of a zero-carbon society 

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/zero_carbon_society 

Gerelateerd nieuws

Ricoh recognized with double ‘A’ score for climate action and water security leadership in CDP A List

https://www.ricoh.com/info/2024/0213_1 

Ricoh launches its first renewable energy self-consignment

https://www.ricoh.com/release/2023/1208_1 

|Over Ricoh|

Ricoh laat je werkplek echt voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2022 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een omzet van 1.758 miljard yen (ongeveer 14,5 miljard USD).

Contact:
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl

Volg ons!

Linkedin - logo  Facebook - logo  X - logo  Youtube - logo

Ga voor meer informatie naar ricoh.nl of werktrends.nl