Slechts 15% van de organisaties heeft een beleid voor hybride werken
23.03.2022

Slechts 15% van de organisaties heeft een beleid voor hybride werken

Ricoh Nederland, 23 maart 2022 – We werken volop hybride. Toch blijven de investeringen in deze nieuwe manier van werken in veel organisaties achter. Dit belemmert een succesvolle terugkeer naar kantoor voor medewerkers. Dat blijkt uit recent onderzoek van Opinium in opdracht van Ricoh.

Slechts 15% van de organisaties heeft een beleid voor hybride werken

Beleid ontbreekt

Aan het onderzoek deden 500 kantoormedewerkers in Nederland mee. Uit de rondvraag blijkt dat zij het liefst deels teruggaan naar kantoor. Dit onderstreept het belang van hybride werken in organisaties. Toch geeft slechts 15% van de respondenten aan dat de organisatie beschikt over een beleid voor hybride werken. Ook zijn de huidige technologie en werkomgeving in veel organisaties ontoereikend om flexibele werkvormen mogelijk te maken. 39% zegt dat de werkgever heeft geïnvesteerd in aanvullende technologie en communicatiemiddelen voor vergaderruimtes. Dit terwijl 23% aangeeft dat het aantal vergaderruimtes op kantoor is afgenomen. 

Uitgifte van bruikleenmiddelen

Bij minder dan een derde (32%) van de respondenten heeft de werkgever geïnvesteerd in extra voorzieningen voor een uitgifte van apparatuur en kantoorspullen, zonder dat er een collega fysiek aanwezig hoeft te zijn voor die uitgifte. Denk aan lockers die je zelf opent met een persoonlijke pas. Als medewerkers niet (eenvoudig) bij hun spullen kunnen, kan dit ervoor zorgen dat zij minder vaak voor kantoor kiezen. Ook daalt de productiviteit én bestaat het risico dat zij op zoek gaan naar een werkgever die wél die flexibiliteit biedt.

Balans vinden

Meer dan de helft (59%) van de ondervraagden is van mening dat je zelf moet kunnen kiezen waar je werkt. Tegelijk voelt meer dan een kwart van de medewerkers (29%) zich door hun werkgever verplicht om terug te keren naar kantoor. En dat in een tijd waarin de vraag naar talent ongekend hoog is. Bij het vormgeven van een beleid voor hybride werken is het voor het hoger management dus noodzakelijk om een balans te vinden tussen de voorkeuren van medewerkers én de wensen van de organisatie. 

Positieve werkervaring voor iedereen

Maurits Aalders, Marketing Director Ricoh Nederland, zegt hierover: “Het is belangrijk dat je alle  medewerkers de juiste tools voor samenwerken biedt, ongeacht waar zij werken. Zo creëer je een positieve werkervaring voor iedereen én voorkom je dat er een kloof ontstaat tussen degenen die op kantoor werken en degenen die op afstand werken.”

Meer vertrouwen

Het vertrouwen is volgens medewerkers het afgelopen jaar wél toegenomen. Twee derde (66%) van de medewerkers gaat ervan uit dat de werkgever er vertrouwen in heeft dat hij of zij ook op afstand productief én gemotiveerd is. Dit is een stijging van 32% ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek in 2021. 

Investeren in hybride werken

Aalders besluit: “De manier waarop we werken is veranderd. Hybride werken is niet meer weg te denken. En medewerkers verwachten terecht van hun werkgever dat zij dit faciliteren. Werkgevers staan dus voor de uitdaging om een werkomgeving te creëren waar hybride werken écht mogelijk is. Investeren in hybride werken is dan ook een investering in de toekomst: het verhoogt de productiviteit, geeft het werkplezier een impuls én helpt bij het behouden van (schaars) talent."

|Over Ricoh|

Als Digital Services Company laat Ricoh je werkplek écht voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. Veilig, efficiënt en duurzaam!

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2023 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.134 miljard yen (ongeveer 16 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Voor meer informatie
Afdeling Communicatie, Ricoh Nederland: communicatie@ricoh.nl 

Volg ons!
Twitter: @RicohNL 
LinkedIn: /RicohNetherlands
Facebook: /ricohnederland
YouTube: /ricohnl
Blog: WerkTrends.nl